Annons Annons
Annons Annons

Skellefteå Kraft har byggt ny rökgaskondensering

Under 2015 investerade Skellefteå Kraft cirka 100 miljoner kronor i rökgaskondensering på bioenergikombinatet i Hedensbyn. Intrimning genomfördes i november 2015 och under 2016 sker provdrift och driftsättning. Syftet med rökgaskondenseringen är att återvinna mer energi ur biobränslet, som används i kraftvärmeverket, genom att kondensera den vattenånga som finns i rökgaserna.

Skelleftea Kraft, Ulf Hedqvist

Ulf Hedqvist, affärsområdeschef värme på Skellefteå Kraft.

– Vi talar om en energieffektivisering på 18–20 procent och minskad bränsleanvändning med 80–100 GWh varje år. Ett minskat bränslebehov ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Med mindre mängd bränsle behövs färre bränsletransporter till och från vår anläggning och utsläppen till luften blir mindre från både transporterna och förbränningen, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef  Värme.

Mindre utsläpp

– Utöver det tar det kondenserade vattnet med sig föroreningar, som i vanliga fall går ut via luften. Kommunen har renhetskrav på det kondenserade vattnet, och vi har en bra dialog med kommunen om detta. Testkörningen visar att vattenkvaliteten uppfyller kommunens krav, men vi har förberett oss på att sätta in ett extra reningssteg om det skulle behövas, säger Ulf.

Tappade elcertifikat

Huvudargumentet till att Skellefteå Kraft har investerat i ny utrustning för rökgaskondensering, till det kraftvärmeverk som byggdes i Hedensbyn 1996, är att Hedensbynverket tappade elcertifikat för elproduktionen vid årsskiftet 2012–2013.

– Efter det kände vi att vi behövde titta närmare på rökgaskondensering för att förbättra lönsamheten.

Mindre fokus på el

När anläggningen byggdes 1996 var situationen annorlunda. Då var värmeunderlaget mindre och huvudfokus var att producera så mycket el som möjligt. Detta fokus blev starkare när elcertifikaten introducerades i början av 2000-talet och gjorde elproduktionen mer lönsam.

En utrustning för rökgaskondensering hade dels minskat elproduktionen något och dels fanns inte samma efterfrågan på fjärrvärme som i dag. Utan elcertifikat och med låga elpriser har det blivit mer ekonomiskt intressant att leverera fjärrvärme.

Efterfrågan på fjärrvärme

Skellefteå Kraft har varit ganska expansiva inom fjärrvärmeutbyggnad under de senaste tio till tolv åren och efterfrågan har ökat. Den nya rökgaskondenseringen ger flera positiva effekter som att en gammal hetvattenpanna kan användas mindre och användningen av olja för spetslast minskar.

Lönsamt

Investeringen beräknas bli lönsam genom att inköpen av biobränsle kan minska med mellan 80–100 GWh energi per år. Samtidigt skapas utrymme för att ansluta fler kunder utan att behöva investera i andra produktionsanläggningar.

– Det byggs nya hus i centrala Skellefteå och vi hoppas att de kommer att ansluta sig, säger Ulf Hedqvist.

Clean Air Technologies AB är huvudleverantör av rökgasreningsutrustningen. Företaget är en ingenjörsfirma som ligger i Helsingborg. Hårdvaran köps in av underleverantörer. Clean Air Technologies har tidigare levererat rökgaskondenseringen till Torsvik 2 i Jönköping, en anläggning som var en referens för Skellefteå Kraft under upphandlingen.

Skelleftea Kraft

Rökgaskondenseringen i Skellefteå ska ge 80-100 GWh per år, huvudleverantör av utrustningen är Clean Air Technologies i Helsingborg.

– Vi har nyligen skrivit kontrakt med Vattenfall om att leverera en ny rökgaskondensering till Vattenfalls anläggning i Jordbro, en investering på omkring 40 miljoner kronor, säger Björn Lüning på Clean Air Technologies.

Driftsäker

Den nya anläggningen premiärvisades i mars i samband med att Skellefteå Kraft publicerade sin nya hållbarhetsredovisning.

– Rökgaskondensering har fungerat riktigt bra så här långt. Vi höll i stort sett projektets tidplan fram till intrimning och nu finns restpunkter som ska åtgärdas under sommarens revision. Efter sommaren räknar vi med att ta över anläggningen, förklarar Ulf Hedqvist.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

FAKTA

Beställare: Skellefteå Kraft

Investering: 100 miljoner kronor

Leverantörer:

Rökgaskondensering: Clean Air Technologies

Grundläggning, byggnad: Berggren & Bergman

Vi använder oss av cookies. Läs mer