Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Tekniska verken i Linköping bygger ny anläggning för flytande biogas

Tekniska verken i Linköping har handlat upp Wärtsilä Pure Gas Solutions som huvudleverantör till en ny anläggning för att producera flytande biogas, LBG. Nu håller Tekniska verken på med projektering av anläggningen som kommer att stå klar i början av 2020.

Tekniska verken
Tekniska verken producerar idag cirka 120 GWh biogas i Linköping per år. Nu byggs en anläggning för att kunna kyla ner upp till 85 GWh av denna biogas till vätska. Foto: Joakim Sjöholm Tekniska verken producerar idag cirka 120 GWh biogas i Linköping per år. Nu byggs en anläggning för att kunna kyla ner upp till 85 GWh av denna biogas till vätska.

Tekniska verken producerar idag cirka 120 GWh biogas per år i Linköping. Delar av denna biogas kommer att uppgraderas i den nya anläggningen för att förvätska biogas.

Avtal med kund i Mjölby

Tekniska verken har ett avtal med Toyota Material Handling i Mjölby som kommer att använda från 12 upp till 25 GWh flytande biogas i truckfabriken i Mjölby. Produktionskapaciteten för flytande biogas kommer att bli ca 85 GWh per år vilket innebär att det kommer att finnas flytande biogas så det räcker till fler kunder.

– Vi tänker oss att nå en ny marknad och om efterfrågan sen ökar har vi möjlighet till viss utökning av produktionen av biogas, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef biogas, på Tekniska verken.

Anna Lövsén
Anna Lövsén, affärsområdeschef biogas, på Tekniska verken. Anna Lövsén

Tank i Mjölby

I anslutning till Toyotas fabrik i Mjölby kommer en tankstation för flytande biogas att byggas. Tekniska verken fick den 21 september besked om stöd från Klimatklivet för en del av investeringen till tankstationen. Från lagringstanken kommer biogasen att dels levereras till Toyotas fabrik och dels kommer det att finnas möjlighet att tanka fordon som körs på flytande biogas samt även fordon som använder komprimerad biogas. Tekniska verken undersöker även möjligheten att bygga en tankstation för flytande biogas i Linköping, men de planerna har inte kommit lika långt.

Tunga transporter viktigt

– Vi siktar på att i första hand kunna bidra till fossilfria tunga transporter i regionen. Det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan kommer att bli när anläggningen står klar i början av 2020. Det beror till stor del på hur snabbt marknaden utvecklas för främst tunga lastbilar, men även till exempel långfärdsbussar, som använder flytande biogas. Dessutom för vi en dialog med flera industrier i regionen som skulle kunna byta till biogas för sina processer, säger Anna Lövsén.

Konkurrenskraftigt pris

Priset för flytande metan ligger på de tankstationer som finns i landet ungefär på samma nivå som priset för komprimerad biogas och det står sig väl mot till exempel HVO och RME räknat på energiinnehåll. Priset för komprimerad biogas på mack ligger normalt lägre än priset för bensin och diesel.

Finansiering

I december 2017 fick Tekniska verken klart att Klimatklivet ger stöd till investeringen för produktionsanläggningen för flytande biogas. Den totala investeringskostnaden, beräknas till 70 miljoner kronor plus el, bygg och markkostnader. Upp till 30,6 miljoner kronor betalas av Klimatklivet och resterande del av Tekniska verken.

Spännande utveckling

– Det här är verkligen ett spännande område att jobba med och en möjlighet att göra en insats för klimatet, inte minst inom transportområdet. Det är roligt att vara med på denna resa och det är många aktörer som behöver samverka för att det ska fungera på ett bra sätt och samverkan finns det verkligen nu. En viktig del är att fordonstillverkarna. Volvo, Iveco och Scania har alla utvecklat och lanserat lastbilar för tunga transporter anpassade för flytande metangas (biogas och naturgas). Det är alltså på gång fordon, produktion och tankställen för flytande biogas. Vi behöver också åkerier som satsar samt företag och politiker som fattar rätt beslut och ställer krav vid upphandlingar framöver, säger Anna Lövsén på Tekniska verken.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy