Alla ämnen
Opinion & debatt

TRB: Bilen, bränslet och beteendet

Vi kommer att behöva arbeta på flera fronter om vi ska nå våra högt satta miljömål i Sverige. Vi ska minska de fossila växthusgasutsläppen med 70 procent till 2030 från inrikes transporter, jämfört med 2010. Transporterna ska vara klimatneutrala 2045. Om vi ska nå dessa mål behöver vi arbeta med både bilen, bränslet och beteendet.

Bilen handlar om att fordon och maskiner behöver bli mer energieffektiva. Vi kommer att ha kvar en hel del förbränningsmotorer under en överskådlig tid. Dessa måste användas mer energieffektivt. Omställningen till elektriska drivlinor kommer att hjälpa till då elmotorerna är betydligt mer energieffektiva än förbränningsmotorer.

Vi behöver förändra sättet som vi transporterar människor och saker i samhället. Det handlar om allt från effektivare kollektivtrafik och minskat resande till förändring i transporter av gods och förnödenheter.

När det gäller bränslet kommer vi att behöva använda alla tekniker och förnybara bränslen som finns tillgängliga. Det handlar mycket om att sätta in rätt lösning på rätt ställe. Det blir även viktigt att säkerställa hållbara råvaror i hela ledet bakåt vid produktion och tillverkning av både bränsle och tillbehör till drivlinor. Det kan handla om allt från hållbart tillverkade batterier och förnybar el till hållbara råvaror för tillverkning av biodiesel.

För att vi ska lyckas nå klimatmålen menar vi på TRB att hela paletten av förnybara bränslen behöver vara med för att kunna ställa om de tunga transporterna. Olika bränslen behövs för olika transporter och uppdrag och tillgången på respektive bränsle räcker inte för att ensamt tillgodose det ökande energibehovet. För lokala och regionala transporter finns i dag flera alternativ, exempelvis fordonsgas, el och ED95.

För längre och tyngre transporter krävs HVO100, RME100 och på sikt kommer det att finnas andra förnybara syntetiska dieselprodukter. Vi har även en stor tilltro till vätgas och här saknas i dag tunga fordon som möter kraven även om några stationer finns på plats.

Vi vill poängtera att de nya teknikerna oftast innebär en merkostnad och därför behöver åkerierna hjälp med att täcka merkostnaden. Det är viktigt att transport- och varuinköparna ställer krav som premierar de åkerier som driver utvecklingen. Att våga göra innovationsupphandlingar ser vi som en bra lösning där man vågar testa olika tekniker och det finns möjlighet att ändra avtalet efterhand när tekniken utvecklas. Vi upplever att upphandlingskrav kan vara ganska krångligt formulerade. Det är viktigt att fokusera på vad man vill uppnå, utsläppsreduktion, och inte alltid vilken teknik som ska användas.

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av tolv större transport- och logistikföretag runt om i Sverige och förfogar över cirka 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter.

Fredrik Landegren, vd, TRB Sverige AB
www.trb.se


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 3 som finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy