Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Tre av fyra vet inte att dieseln har blivit klimatsmartare

En del drivmedelsbolag blandar i dag in upp till 40–50 procent förnybar diesel i vanlig fossil diesel. Men det känner inte svenskarna till. Bara var fjärde person, 24 procent, vet att vanlig diesel kan innehålla så mycket förnybart. Det visar en ny Sifoundersökning som HVO-producenten Neste har låtit göra.

– De senaste åren har försäljningen av förnybar diesel i form av HVO ökat kraftigt. HVO kan användas i befintliga dieselmotorer vilket gör att drivmedelsbolagen blandar in en allt större andel förnybart i vanlig fossil diesel. Det är en positiv utveckling och en viktig pusselbit för att nå den svenska ambitionen att bli fossiloberoende, säger Fredrik Törnqvist, marknadschef för Neste i Skandinavien, i ett pressmeddelande.

Det råder även stor okunskap om vilket som är det vanligaste förnybara drivmedlet i dag. Enligt samma Sifoundersökning tror 38 procent att biogas är det vanligaste förnybara drivmedlet i svenska bilar, bussar och lastbilar. 31 procent tror att etanol är vanligast medan 13 procent svarar att det rapsbaserade RME är vanligast. Bara fyra procent av befolkningen känner till att HVO är det förnybara drivmedel som används mest.

Under 2015 stod förnybara drivmedel för 14,7 procent av all drivmedelsanvändning i transportsektorn. Av detta stod HVO för 7,5 procent, det vill säga mer än biogas, etanol och RME tillsammans.

– Sverige ligger långt framme och har i jämförelse med andra länder en hög andel förnybara drivmedel, mycket tack vara att det har blivit så vanligt att blanda i HVO i den vanliga dieseln. Även om de fossila bränslena fortfarande dominerar stort är Sverige ett föregångsland som visar att det går att ställa om till förnybart, säger Fredrik Törnqvist.

HVO, hydrerad vegetabilisk olja, har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. All HVO som Neste säljer i Sverige baseras på avfall och restprodukter och minskar utsläppen av växthusgaser med 85–90 procent jämfört med fossil diesel. Neste är den största leverantören av förnybar diesel globalt.


Om Sifoundersökningen

Neste lät Sifo ställa följande frågor till 1000 slumpmässigt utvalda personer över 18 år:

Vilket förnybart drivmedel tror du används mest i svenska bilar, bussar och lastbilar? 38 procent svarade biogas, 31 procent svarade etanol, 12 procent svarade RME (rapsmetylester), 4 procent svarade HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) medan 14 svarade tveksam, vet ej.

Visste du att vissa drivmedelsbolag blandar in upp till 40-50 procent förnybara drivmedel i vanlig diesel? 24 procent svarade ja, 69 procent svarade nej medan 7 procent svarade tveksam, vet ej.

Se hela Sifoundersökningen här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy