Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Mer än tre fjärdedelar fossilfritt i kollektivtrafiken 2016

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat med tio procent det senaste året, från 67,7 för 2015 till 77,7 procent i oktober 2016.

Det är med fyra olika biodrivmedel som kollektivtrafiken har ersatt mer än tre fjärdedelar av de fossila bränslena. Dessa drivmedel är ED95, RME/FAME, biogas och HVO . Inget biodrivmedel når ensamt över 35 procent, men sammanlagt ersätter de nästan 80 procent av de fossila bränslena i bussar inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken kan därmed ses som ett exempel på hur hela Sverige kan bli fossiloberoende.

Det är inspirerande att se vilka snabba framsteg som har gjorts inom kollektivtrafiken. Det visar att fossiloberoende kan uppnås på relativt kort tid. Det finns bussar som kan tanka, det finns tankställen och det finns flera förnybara drivmedel att välja mellan. För tio år sedan var andelen förnybart endast sex procent i kollektivtrafiken, nu nästan 80 procent.

De tre län som ligger i topp är Blekinge, Stockholms och Södermanlands län. De har alla en andel biodrivmedel på mer än 96 procent. I fler än hälften av länen ligger andelen biodrivmedel på mer än 75 procent. Men andelen förnybart i kollektivtrafiken i några län släpar fortfarande efter – Gotlands, Norrbottens, Uppsala och Västerbottens län ligger på under 30 procent.

biodrivmedel i kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken i Blekinge län ligger bäst till med hela 96,73 procent förnybara drivmedel 2016, på andra plats finns Stockholms län med 96,72 procent och på tredje plats Södermanlands län med 96,33 procent förnybart. Källa: FRIDA miljö- och fordonsdatabas, Svensk Kollektivtrafik. Staplarna visar fordonskilometer med förnybara bränslen
i procent, fördelat på etanol, biodiesel och biogas samt totalt. biodrivmedel i kollektivtrafiken

Ladda ner diagrammet som pdf / Ladda ner diagrammet i Excel

Den höga andelen förnybart som uppnåtts inom kollektivtrafiken pekar på möjligheten att ställa om stora delar av tunga transporter, lätta transporter och personbilsflottan till förnybara drivmedel. Men två stora problem återstår att lösa, det är dels frågan om skatteintäkter till staten och dels frågan om tillräckligt stort utbud av hållbara biodrivmedel för att möta den ökande efterfrågan. Det som behövs nu är ett system med styrmedel som gör att staten inte förlorar intäkter och som gör att drivmedelsproducenter kan förutse en stabil efterfrågan över en tillräckligt lång tid för att se en affärsmöjlighet i att investera i ny produktionskapacitet.

Fakta

FAKTA

Fördelning av biodrivmedel för bussar inom kollektivtrafiken 2016:

RME/FAME: 34,4 %
Biogas: 20,5 %
HVO: 17,1 %
ED95: 5,7 %
Totalt: 77,7 %

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy