Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Triborons avtal med Future Fuels ger effektivare biodrivmedel

Det gröna teknologiföretaget Triboron International har nått sitt industriella genombrott genom ett samarbetsavtal med Future Fuels i Nederländerna, en europeisk distributör och producent av biodrivmedel som ersätter fossil diesel. Det tioåriga försäljningsavtalet har ett beräknat värde på 40-50 miljoner kronor om året, skriver Triboron i ett pressmeddelande.

Avtalet innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biodrivmedel och marknadsföra produkterna till sin internationella kundbas.
– Vi är mycket nöjda med att Future Fuels har valt Triboron för att förbättra miljöegenskaperna i sina biobränslen. Avtalet är resultatet av vår omfattande forskning och systematiska verifiering av Triborons teknologi, säger Thomas Lindskog, vd vid Triboron International.

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, biodrivmedel, oljor och fetter
Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion och används i bränslen, biodrivmedel, oljor och fetter. Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, biodrivmedel, oljor och fetter

Minskat underhållsbehov

– Future Fuels strategi är att ta fram världens bästa biobränslen, både när det gäller rena och blandade alternativ. Med Triborons teknologi i vår produktportfölj tar vi ytterligare ett steg före våra konkurrenter. På samma gång ger vi kunderna mervärde i form av lägre bränsleförbrukning och avgasutsläpp samt minskat underhållsbehov på motorerna, säger Future Fuels vd Germ Wiersma.

Mindre bränsleförbrukning för biodrivmedel

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, biodrivmedel, oljor och fetter ger Triboron betydande fördelar, både när det gäller mekanik, miljö och ekonomi. Utöver en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp bidrar Triborons bakteriekontroll till att bibehålla bränslets kvalitet. Teknologin skyddar dessutom mekaniska komponenter från slitage, rengör injektorer och motverkar rost.
– Eftersom vår teknik har samma smörjning- och skyddseffekter även när den blandas med biobränslen är den perfekt för Future Fuels produkter, säger Thomas Lindskog.

Nyemission med sikte på notering

Triboron International AB, tar nu nästa steg i sin utveckling genom att bredda ägandet via en publik nyemission. Teckningstid: 19 januari – 5 februari 2018. Nyemissionen på 24 miljoner kronor är ett första steg mot den planerade noteringen av Triborons aktier på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

– Målet är att vi inom fem år ska ha en årlig omsättning på över 500 Mkr och en tillväxt om cirka 20 procent per år, säger Tomas Lindskog.

Efter omfattande forskning i samarbete med bland annat Chalmers och Ångströmlaboratoriet i Uppsala, har Triborons teknologi utvecklats till en vätska med extremt goda smörjegenskaper i alla typer av motorer. Inblandad i bränslet minskar Triborons teknologi den mekaniska friktionen. Utöver lägre förbrukning minskar den även slitaget på mekaniska delar, håller injektorer rena och skyddar mot korrosion.


Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Future Fuels Wholesale BV
Future Fuels Wholesale vill sprida kunskap och erfarenhet när det gäller att leverera och använda högkvalitativa rena och blandade biobränslen från förnybara källor. För att göra detta samarbetar företaget med utvalda partners. Målet är att skapa ett internationellt logistiknätverk för framtidens bränslen. Idag säljer Future Fuels sina biodrivmedel i Nederländerna men har planer på att utvidga sina leveranser till fler länder. Future Fuels förnybara diesel är certifierad enligt 15 940 och ger en CO2-reduktion på mer än 89 procent.

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy