Alla ämnen
Politik och skog

Tunga instanser tar råd av skogforskare

Tunga instanser tar råd av skogforskare
Line Djupström och Mia Iwarsson Wide. Foto Skogforsk

Skogforsk fortsätter att bidra med expertis i tunga instanser. Line Djupström är ny ledamot i KSLA och, liksom kollegan Mia Iwarsson Wide, ny expert i Miljömålsberedningen som utses av regeringen. Till Miljömålsberedningen knyts också expertgrupper.

”Det är med stolthet vi konstaterar att Lines och Mias kompetenser värderas så högt. Lines gedigna kunskap och erfarenhet inom ekologi och skogsskötsel kommer bidra stort till både KSLA (Kungliga skogs- och lantbruksakademien) och miljömålsbredningen. Miljömålsberedningen kommer också att få stor nytta av Mias breda och djupa kompetens när det gäller skogsbruk med fokus på värdeskapande och hållbarhet”, säger Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk.

”Det är en stor ära att få vara med och bidra till arbetet i KSLA och Miljömålsberedningen och jag är mycket förväntansfull. Att forma framtidens skogsskötsel med hänsyn till olika mål och intressen kräver en förmåga att se bortom det uppenbara och betrakta från olika perspektiv. Mångfalden och den breda kunskapsbasen bland KSLA:s ledamöter och Miljömålsberedningens expertgrupper utgör en viktig grund för att driva dessa frågor framåt”, säger Line Djupström.

”Det är spännande, utmanande och hedrande att få vara med och bidra till kloka avväganden gällande hur skogen på bästa sätt kan bidra som kolsänka samtidigt som den biologiska mångfalden säkerställs. Det handlar om kolinbindning i växande skog, substitution av fossila råvaror och ett hållbart brukande av skogliga miljöer. Ett svårt, men viktigt arbete, säger Mia Iwarsson Wide.

Line Djupström, född 1977, PhD i Ekologi, är biträdande chef för forskningsprogrammet Skogsskötsel vid Skogforsk. Hon arbetar med en kombination av ekologi och skogsbruk och hennes forskningsområden ligger inom naturvårdsbiologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och skogsskötsel för flera mål. Hon arbetar också inom projekt som rör forskningskommunikation där skogen används som plattform för dialog och kunskapsutbyte.

Mia Iwarsson Wide, född 1972, är jägmästare och chef för Skogforsks forskningsprogram Värdekedjor. Hon arbetar med att effektivisera och skapa högre värden i flödeskedjan från skog till industri, både kopplat till logistik och råvaruutnyttjande. Hennes expertområde kretsar främst kring skogsbränsle och energifrågor samt hur skogen kan brukas och användas hållbart för att bidra till nya värdekedjor i skogen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy