Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

”Tunt med förnybart i budgeten”

I går presenterade regeringen budgetpropositionen för 2020 och höständringsbudgeten för 2019. Trots en hel del förhandsprat, saknas konkreta besked i många frågor, enligt ett pressmeddelande från Energigas Sverige.

– Generellt sett är budgeten tung avseende elektrifiering, men mycket tunn när det gäller andra alternativ för omställning till förnybart, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

En stor del av budgetförslagen var redan kända efter de senaste veckornas förhandsbesked, och flera av de satsningar som nämns kommer att behöva förtydliganden genom kommande förordningar och propositioner. Några spaningar kan man ändå göra:

Bonus malus-systemet förstärks med 100 miljoner kronor för innevarande år och med 130 miljoner kronor år 2020, för att styra mot en högre andel fordon med lägre koldioxidutsläpp. Dessutom anges att regeringen avser att bredda den nuvarande definitionen av klimatbonusbil till att även omfatta ”enskilt godkända gas- och elbilar.” Vidare anges att export till utlandet av subventionerade klimatbonusbilar ska motverkas och att det därför behövs förordningsändringar.

– Det är inte helt klart vad skrivningen ”enskilt godkända gasbilar” innebär, men vår förhoppning är att det handlar om nya, efterkonverterade gasbilar som hittills inte har omfattats av klimatbonusen. Det behöver åtgärdas snarast. Det är också positivt att regeringen vill angripa problemet att många svenska klimatbonusbilar går på export, säger Maria Malmkvist.

I övrigt tillsätter regeringen en elektrifieringskommission, som bland annat ska bidra till att påskynda investeringar i elvägar och laddinfrastruktur för ellastbilar. Regeringen föreslår också en ny premie för ellastbilar och andra miljölastbilar, samt eldrivna arbetsmaskiner. Tillsammans med det fortsatta stödet till elbussar syftar satsningen till att främja marknadsintroduktion av dessa fordon. Elbusspremien byter därmed namn till Klimatpremien och tillförs 70 miljoner kronor.

– Det är positivt att även ”andra miljölastbilar” nämns när det gäller lastbilspremien. När förslaget kommunicerades i media tidigare pratades det enbart om ellastbilar, men här ges en öppning till att även ge miljölastbilspremien till gaslastbilar – och så ska det givetvis vara. Tråkigt bara att samma öppning inte görs för gasdrivna arbetsmaskiner och bussar, säger Maria Malmkvist.

Har inte tid att vänta

Det tillfälliga stödet till produktion av biogas utökas med 100 miljoner kronor för 2019. När det gäller satsningar på biogas i övrigt, märks en försiktighet i väntan på Biogasmarknadsutredningen som ska presentera sitt betänkande i slutet av året.

Det utredarna kommer fram till är avgörande för hela biogasbranschen. Men vi har inte tid att vänta på utredningens resultat. Vi behöver långsiktiga och stabila spelregler för att den svenska biogasmarknaden ska kunna utvecklas och spela en ännu större roll för klimatarbetet. Regeringens tillskott till biogaspremien är välkommen, men för att verkligen stimulera svensk produktion och investeringar i nya anläggningar behövs en mer långtgående satsning. Dessutom behöver skattebefrielsen förlängas, säger Maria Malmkvist.

Industriklivet förstärks från 300 miljoner kronor 2018 till 600 miljoner kronor år 2020. Anslagen till klimatinvesteringar inom klimatklivet föreslås öka med 1,16 miljarder kronor till totalt 2 miljarder kronor år 2020.

– Mot bakgrund av att regeringen lyfter fram biogasens viktiga roll i klimatarbetet är det tråkigt att det saknas skarpa förslag som kan skynda på omställningen. Vi behöver bland annat se en omläggning av skatten på naturgas och biogas så att den tas ut efter energiinnehåll istället för efter volym – det skulle bana väg för en ökad andel biogas i gasnätet. Skattebefrielse för förnybar gasol är ett annat beslut som snabbt och effektivt skulle främja omställningen, säger Maria Malmkvist.

Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.
Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige. Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy