Alla ämnen
Biokraft

Uleåborg bygger nytt biokraftvärmeverk för över två miljarder

Oulun Energia, energibolaget i Uleåborg i norra Finland, investerar motsvarande drygt två miljarder kronor för att bygga en ny biokraftvärmeanläggning som ska tas i drift om ett år.

Laanila i Uleåborg
Fotomontage som visar biokraftvärmeverket i Laanila i Uleåborg som ska bli klart om ett år. Foto: Oulun Energia / UKI Arkkitehdit Laanila i Uleåborg

Den nya anläggningen ska ersätta en av företagets äldsta anläggningar, Toppila 1 och tas i drift till värmesäsongen 2020–2021. Biokraftvärmeverket kommer att vara ett viktigt steg mot Oulun Energias långsiktiga mål att verksamheten ska vara koldioxidpositiv 2050.

Äldre anläggningar ersätts

Toppila 1 når slutet av sin livslängd 2020 eftersom anläggningen inte klarar att uppfylla skärpta utsläppskrav. Toppila 1 byggdes 1977 och moderniserades 1996. Kraftvärmeverket använder torv som huvudbränsle men har ökat andelen trädbränslen till 25–30 procent på senare år. Toppila 1 har en effekt räknat som tillfört bränsle på 267 MW och har en kapacitet att producera 150 MW värme och 65 MW el.

I Toppila finns ytterligare ett kraftvärmeverk, Toppila 2, som stod klart 1995. Anläggningen beräknas vara i drift till 2035. Toppila 2 har en tillförd effekt på 315 MW och en kapacitet att producera 170 MW värme och 120 MW el. Bränsle är torv och trädbränsle.

Mindre torv och mer trädbränsle

Det nya kraftvärmeverket kommer att bli mer bränsleflexibelt och kunna ta emot även återvunna bränslen som till exempel returträ. Huvudbränsle kommer att vara trädbränslen. Planen är att använda cirka 70 procent trädbränsle, 15 procent återvunnet bränsle och 15 procent torv. Men anläggningen klarar även att använda 100 procent trädbränsle.

Byggs vid Laanila

Det nya kraftvärmeverket byggs vid Laanila i norra delen av Uleåborg och kommer att kunna leverera 175 MW värme och 75 MW el från en ångturbin som Siemens levererar. Vid Laanila finns sedan 2012 även ett kraftvärmeverk som använder avfall som bränsle

Investering 200 miljoner euro

Investeringen är cirka 200 miljoner euro, en av de största investeringarna i Uleåborgsregionen på lång tid. Investeringsbeslutet togs i januari 2018. I mitten av 2018 blev det klart att Nordiska Investeringsbanken finansierar hälften, 100 miljoner euro, av investeringen genom ett låneavtal med Oulun Energia.

Leverantörer

Valmet levererar panna och rökgasrening inklusive tillhörande utrustning till ett ordervärde av 70 miljoner euro. Pannan är en fluidbäddpanna som levererar ånga med ett tryck på 120 bar och en temperatur på 540 grader. Systemet för rökgasrening uppfyller hårdare krav på utsläpp. Dessutom kommer leveransen att omfatta rökgaskondensering som kan ge 55 MW fjärrvärme. Kondensatet som bildas kommer att renas och användas i fjärrvärmenätet och i pannan. Valmet levererar dessutom styrsystemet till den nya anläggningen.

– Med Valmets automationslösning kommer vi att kunna koppla ihop våra anläggningar i Laanila och Toppila och kunna optimera energiproduktionen på ett effektivare sätt. Dessutom kommer våra anläggningar i Laanila att fungera sömlöst genom att vi har samma leverantör av både hårdvara och automationssystem för den nya anläggningens, säger Jukka Salovaara, projektchef på Oulun Energia.

Klimatpositiv verksamhet

Oulon Energia strävar efter att verksamheten på sikt ska absorbera mer koldioxid än den producerar. Planen är att detta ska bli verklighet i slutet av 2040-talet. Det nya biokraftverket spelar en nyckelroll för att uppnå dessa mål. Resonemanget bygger på att företaget kommer att erbjuda aska till skogsägare i regionen via en samarbetspartner, Rakeitus. Genom att askan från skogsbränsle återförs till skogen ökar trädens tillväxt och därmed också trädens förmåga att ta upp koldioxid.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy