Alla ämnen
Opinion & debatt

Vad ska bort – förnybart eller icke förnybart?

När produktionen av en vara ökar, sjunker priset om efterfrågan är konstant och det är precis det som händer på elmarknaden just nu. Detta leder till att de producenter som har sämst förutsättningar slås ut. Elcertifikatsystemet har ju införts med syfte att få fram förnybar elproduktion för att ersätta icke förnybar elproduktion.

För att underlätta denna omställning har också skatt lagts på den icke förnybara elproduktionen. Under senare år har det tillkommit förnybar elproduktion precis som avsikten har varit och vi har nu en situation att all elproduktion, förutom fossileldad kraftvärmeproduktion, har problem med lönsamhet om verksamheten bara ska leva på de intäkter som genereras på den nordiska elmarknaden. Ekonomiskt går det inget vidare för investeringar inom förnybar energi och värre kan det att bli om skatt på icke förnybar elproduktion tas bort.

Icke förnybar elproduktion har det också kämpigt. Det var väl hela syftet med elcertifikatsystemet likväl som att öka skatterna och att det skulle leda till att förnybart konkurrerar ut den icke förnybara elproduktionen. Vi har nu sett början på den omställning där de sämsta av de icke förnybara elproduktionsanläggningarna stänger.

Om elprisnivån efter att de första icke förnybara produktionsanläggningarna stängts inte är tillräcklig att driva kvarvarande anläggningar vidare på sunda ekonomiska villkor, kommer ytterligare någon anläggning att stänga. Elpriset kommer då att balansera runt den nivå som krävs för att kvarvarade anläggningar ska kunna drivas vidare. Elprisnivån under denna utfasning kommer vara något högre än i dag, men fortfarande på en mycket rimlig nivå.

Nu för bland annat Vattenfall fram att all skatt på stora delar av den icke förnybara elproduktionen ska tas bort, annars kan inte en succesiv stängning fortsätta utan allt måste stängas inom en snar framtid. Det är säkert bra för de företag som äger den icke förnybara elproduktionen att skatten tas bort, men konsekvensen blir ännu lägre elpriser än i dag och under lång tid. Då kommer det att bli riktigt svårt med ekonomi för alla som investerat i förnybart, speciellt efter 15 år från driftstart, när det inte längre utgår några elcertifikat. Blir det då så att vindkraftverk monteras ned och säljs till marknader som betalar bättre för förnybar el? Pannor och ångturbiner i bioeldade kraftvärmeanläggningar lär bli kvar men de kommer inte att användas för elproduktion, utan värmen kommer att prioriteras och det kommer att bli ekonomiskt tuffa tider för dem som gjort dessa investeringar.

Med låga fossilbränslepriser blir fossileldade kraftvärmeverk vinnare, eftersom de kan användas för att göra billig värme, då skatten är mycket lägre på fossilt bränsle som används i ett kraftvärmeverk än om samma bränsle eldades i en vanlig fjärrvärmepanna. Elen blir en biprodukt som tillförs en marknad som redan har för hög elproduktion.

Det är bara att inse att det är för hög elproduktion och något måste bort, frågan är bara vad – förnybart eller icke förnybart?


Bengt-Göran Dalman
Telefon: 0704-859969, pcbgda@gmail.com

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy