Alla ämnen
Skogsbruk

Vägdatabas ger centimeterprecision

Vägdatabas ger centimeterprecision
Projektet ska slutföras våren 2025. Foto: Pixabay

Skogforsk är med och uppgraderar Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, med höjdvärden från den nationella laserskanningen av Sveriges landyta.

Skogforsk har länge, tillsammans med skogsbranschen, påtalat behovet av att förbättra höjdvärdena i den nationella vägdatabasen, NVDB.

Tanken har varit att utnyttja höjdvärden med hög precision från den nationella laserskanningen, något som skogsbruket redan använder i andra sammanhang.

Nu är det klart att Trafikverket skjuter till 850 000 kronor genom Trafikverkets fond för forskning och innovation. Utöver det bidrar Biometria med 150 000 kronor, vilket ger en projektbudget på totalt en miljon kronor.

Information om vägarnas egenskaper

– Det är glädjande att vi nu har fått resurser för att genomföra den här förbättringen. När vi är klara blir det möjligt att bestämma vägarnas egenskaper med noggrannhet på några centimeter till skillnad från flera meter i dag, säger Daniel Noreland, forskare på Skogforsk, och den som leder projektet.

Specifika vägegenskaper som kan bestämmas med precisa höjdvärden är lutningar och sträckor med fri sikt.

För skogsbruket är uppgifterna viktiga vid exempelvis beräkningar av virkestransporters energiåtgång, optimala vägval för virkesbilar och för att kunna bestämma var virkesvältor kan placeras säkert utmed allmänna vägar.

Optimering i arbetet

Höjdvärdena kan också användas för att utveckla metodiker för beräkning av vägbredder och svängmöjligheter, något som är väsentligt vid beräkningar av optimala vägval och körtider.

– Allt detta är i sin tur viktigt för att kunna ta fram ersättningsmodeller för virkestransporter och, så småningom, för planering av laddinfrastruktur kopplad till elektrifierade virkestransporter, säger Daniel Noreland.

Enligt Daniel Noreland går projektet i korthet ut på att ta fram siffror från nationella laserskanningen och tillhandahålla dem för den nationella vägdatabasen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy