Alla ämnen
Biokraft

VänerEnergi investerar i förnybar elproduktion med ORC-turbin från Againity

Under våren 2019 kommer den ORC-turbin som VänerEnergi beställt att levereras och kopplas in till kutterspånpannan vid värmeverket i Töreboda. Tekniken bygger på Organic Rankine Cycle (ORC) vilket möjliggör att lågtempererade värmeflöden, i detta fall 105 gradigt hetvatten, kan användas för att utvinna elektricitet.

På årsbasis kommer cirka 210 MWh el att produceras vid anläggningen, vilket medför årliga utsläppsbesparingar av 180 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Vänerenergis ORC-turbin blir den åttonde som Norrköpingsbolaget Againity installerar, där majoriteten av turbinerna kopplats till just biobränsleeldade hetvattenpannor. Bland annat har ORC-turbiner installerats i Ronneby, Hörby och Örkelljunga.

– En av de stora fördelarna med att kunna producera el samtidigt som man producerar värme är att elen produceras då behovet är som störst, det vill säga framförallt under vintertid, säger Kjell-Åke Wallström, fjärrvärmechef på VänerEnergi.

VänerEnergi i framkant

– Trots att vi har ett allt mer akut behov av planerbar elproduktion i vårt energisystem så saknas fortfarande turbiner i över 400 svenska värmeverk, säger David Frykerås, VD på Againity. Vi är glada att VänerEnergi ligger i framkant och väljer att uppgradera sitt värmeverk till kraftvärmeverk.

Installationen utgörs av två rördragningar från pannkretsen, två rördragningar från fjärrvärmereturen och en elkabel. Tack vare minimalt underhåll och turbinens låga tillverkningskostnad blir installationen lönsam trots de relativt låga elpriserna på svenska marknaden.

100% förnybar fjärrvärme

Värmeverket i Töreboda är placerat inne på Moelvens limträfabriks område och restprodukten kutterspån levereras via transportörer direkt från limträfabriken in till värmeverket. Värmeverket består förutom av pannan där kutterspån eldas även av en flispanna som eldas med skogsflis samt en biooljepanna som kan startas upp snabbt om någon av fastbränslepannorna skulle falla ur. Fjärrvärmeleveransen, som är till 100 % förnybar, uppgår till cirka 28 000 MWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av varmvatten och värme i cirka 1 400 normalstora villor.

Bild från installationen av Ronneby Miljötekniks ORC-turbin.
Bild från installationen av Ronneby Miljötekniks ORC-turbin. Bild från installationen av Ronneby Miljötekniks ORC-turbin.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy