Alla ämnen
Bioekonomi

Världens högsta trähus ska står klart i mars 2019

Mjöstornet i norska Brumunddal kommer att bli världens högsta trähus när det står klart i mars 2019. Bygget som startade i början på april är ett exempel på hur trä ersätter den avsevärt tyngre och mindre miljövänliga betongen. Huset kommer att bli över 80 meter med 18 våningar kontor, hotell och bostäder.

Lösningen på den stora efterfrågan på nya bostäder och kontor, förtätning av storstäderna och höga krav på miljövänlighet är träbyggnader. Trä som dominerande byggnadsmaterial ger oss lätta, kostnadseffektiva, snabbyggda hus med minimal miljöpåverkan. Det gäller även i de bärande elementen.

Miljöaspekten är kanske den viktigaste

Höghuset byggs av limträ, CLT och Metsä Wood Kerto® LVL . För att säkerställa erforderlig bärighet används korsvis limmade fanérskivor, som kallas Kerto-Q LVL eller Laminated Veneer Lumber, i bjälklagen mellan våningarna. Skivorna, eller plattorna, är oerhört starka och tåliga.

Trä är miljövänligt. Råvaran är förnybar och finns i rikliga mängder i Norden. Materialet tar upp mer koldioxid när träet växer än vad som går åt under tillverkningen av byggmaterialet. Den låga vikten innebär mindre transporter och de omfattande grundarbeten som krävs vid betonghus.

Byggtiden förkortas med 50 procent

Att använda trä som dominerande byggmaterial även i höghus är en avgörande faktor för att förkorta byggtiden och därmed även kostnaderna. Med modern teknik kan alla komponenter prefabriceras i fabrik med mycket hög precision. Jämfört med att använda platsgjuten betong kan byggtiden minskas med 50 procent. Det är dessutom jämförelsevis enkelt att göra justeringar eller korrigeringar på plats.

”Golvbjälklagen, av massiva bjälkar med Kerto-skivorna på toppen, byggs ihop i vår fabrik som ligger endast 15 km från byggplatsen. Det är förstås en stor fördel om något behöver justeras på fabrik. Vi bygger en våning per vecka, vilket har förkortat byggtiden med ungefär 35-40 % jämfört med om vi skulle använda platsgjuten betong. Eftersom träkomponenterna är så lätta behöver vi inte lika tunga maskiner”, berättar Rune Abrahamsen, chef för Moelven Limtre AS som är totalunderleverantör för bygget av Mjöstornet.

Brandsäkerheten ökar med trä

Brandsäkerheten i Mjöstornet är ingen svag punkt utan snarare tvärtom. Obehandlat massivt trä skapar sin egen brandskyddande yta då det yttersta lagret förkolnar under eldpåverkan och skyddar mot vidare eldpåverkan.

Trä är ett brandsäkert material, trots att man i allmänhet tror annat ”Brandsäkerhetsreglerna bestämmer att byggnader ska klara att stå i full brand i minst två timmar utan att kollapsa. I ett hus som är byggt av stål och betong smälter stålet och får huset att rasa ihop”, säger Erik Tveit, projektledare hos Hent AS som är totalentreprenör för bygget.

I höghusets sju översta våningar kommer dock betong att finnas mellan våningsplanen. Att man använder betong har inget med bärigheten att göra utan har en enklare förklaring: eftersom alla höghus svänger mer och mer ju högre upp man kommer behövs tyngd för att människor som befinner sig där inte ska uppleva en känsla av sjösjuka. Med betong som byggnadsmaterial svänger huset lika mycket som om med trä men svängningarna är långsammare och uppfattas inte lika tydligt.

Metsä Wood levererar Kerto LVL till Moelven Limtre AS som bygger trästommen för totalentreprenören HENT AS.

Foto: Voll Arkitekter AS and EVE Images
Foto: Voll Arkitekter AS and EVE Images Foto: Voll Arkitekter AS and EVE Images

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy