Alla ämnen
Biokraft

Värmeverket i Emmaboda gör lokalproducerad bioel med ORC-turbin

Värmeverket i Emmaboda som ägs av Emmaboda Energi har valt att investera i en ORC-turbin från Againity för att kunna producera lokal och fossilfri bioel från biobränsle.

Förutom att investeringen bidrar till ett mer hållbart samhälle genom ökad förnybar elproduktion i form av bioel minskar dessutom kostnaderna för elhandel respektive elnät eftersom den producerade elen täcker majoriteten av värmeverkets interna elförbrukning.

Emmaboda Energi
I takt med dagens stigande el- och nätkostnader blir det alltmer lönsamt även för mindre och medelstora värmeverk att producera sin egen el. I takt med dagens stigande el- och nätkostnader blir det alltmer lönsamt även för mindre och medelstora värmeverk att producera sin egen el.

Allt mer lönsamt

I takt med dagens stigande el- och nätkostnader blir det alltmer lönsamt även för mindre och medelstora värmeverk att producera sin egen el. Emmaboda Energi beslutade redan innan sommaren att uppgradera värmeverket i Emmaboda till kraftvärmeverk med målet att driftsätta turbinen under våren 2022. I Sverige byggs nu den 26:e ORC-turbinen och intresset för tekniken har även sträckt sig utanför Norden.

Lokalproducerad elenergi

– Varmare klimat och energisnålare hus gör att vi säljer allt mindre fjärrvärme. För att behålla konkurrenskraft på marknaden måste vi ta alla chanser att bli mer effektiva,  säger Thed Franzén fjärrvärmechef på Emmaboda Energi AB och fortsätter.  Att producera el via fjärrvärmens överskottskapacitet bidrar till att vi kan bibehålla ett konkurrenskraftigt pris till våra kunder samtidigt som vi gör en insats för miljön. Satsningen ligger också i linje med uppdraget vi fått från vår ägare kommunen, att producera elenergi lokalt i kommunen.

Fyra rör

Turbinen som levereras som en komplett enhet kommer att kopplas in med hjälp av två rör till värmeverkets befintliga hetvattenpannor och två rör till fjärrvärmereturen.  Den installerade generatoreffekten kommer ligga på 99,9 kW vilket motsvarar ungefär 280 småhus med solceller. Totalt under året kommer turbinen att producera 484 MWh el och medföra utsläppsbesparingar på 436 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.

Kraftvärme allt viktigare

– Vi på Againity är mycket glada över möjligheten att få leverera en ORC-turbin till värmeverket i Emmaboda och därmed bidra med ökad lokal och planerbar elproduktion, säger Kristina Pettersson, sälj-och processingenjör på Againity AB. Med ökad elektrifiering av samhället genom etablering av energiintensiva verksamheter blir baskraft, såsom kraftvärme, allt viktigare i energisystemet.

 

Om Againity:

Againity är ett svenskt bolag beläget i Norrköping som tillverkat ORC-system sedan 2013. I dagsläget har företaget drygt 20 referenser där majoriteten har installerats vid befintliga hetvattenpannor på värmeverk i Skandinavien och på Grönland. Systemen bygger på ORC-tekniken (Organic Rankine Cycle) – och möjliggör elproduktion från 90˚ C värme i form av hetvatten eller ånga.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy