Alla ämnen
Fjärr- och kraftvärme

Västsvenska energibolag satsar på forskning om fjärrvärme

Västsvenska energibolag satsar på forskning om fjärrvärme
Illustration över Borås Energi och Miljös kraftvärmeverk Sobacken.

Tillsammans med forskningsföretaget Energiforsk satsar branschen nästan 15 miljoner kronor för att bland annat undersöka hur fjärrvärme kan stärka elsystemet och hur biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn kan bli mer hållbar.

– Det behövs mer forskningsbaserad kunskap för att fastighetsägare, myndigheter och politiker ska få bra beslutsunderlag om fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Göteborg Energi är med i flera olika projekt. Bland annat tittar vi tillsammans med våra kunder på hur framtidens miljömärkta fjärrvärmeprodukter ska se ut för att gynna både kunderna och omställningen av fjärrvärmesystemet, säger Jonas Cognell, utvecklingsstrateg på Göteborg Energi och ordförande i Futureheats styrgrupp.

– Futureheat underlättar samarbetet mellan energiföretag och forskningsvärlden. Genom Futureheat kan vi på Borås Energi och Miljö ta del av relevant forskning och det finns även en möjlighet för oss att påverka inriktningen på projekten som drivs inom ramen för forskningsprogrammet. Att aktivt kunna följa intressanta projekt är värdefullt för kunskapsutbytet inom hela branschen, menar Stefan Hjärtstam, Avdelningschef Analys- och Produktionsstöd på Borås Energi och Miljö och styrgruppsmedlem i Futureheat.

Mer planerbar el från fjärrvärmebranschen behövs

Inom Futureheat undersöks också hur fjärrvärmesektorn kan bidra till ett mer leveranssäkert elsystem, bland annat genom att kraftvärme bidrar med planerbar eleffekt.

– Kraftvärmeverk producerar både el och värme till fjärrvärmesystemet. Det ger planerbar el som minskar risken för effektbrist och stabiliserar elsystemet. Futureheat kommer bland annat titta på hur Sverige kan få ut ännu mer planerbar el från fjärrvärmebranschen, säger Julia Kuylenstierna, ansvarig för Futureheat på Energiforsk.

Totalt satsar fjärrvärmebranschen nästan 15 miljoner kronor i Futureheat. I några projekt ökar projektbudgeten ytterligare genom finansiering från bland andra Energimyndigheten. Forskningen pågår till och med 2024.

Fakta fjärrvärme och kraftvärme

Kraftvärme innebär att el och fjärrvärme produceras samtidigt i ett värmeverk. I kraftvärmeverket eldas bränslen som dels värmer vattnet som skickas ut i fjärrvärmenätet, dels driver en turbin som producerar el. Precis som vattenkraft och kärnkraft är kraftvärme ett planerbart kraftslag. Över 90 procent av bränslena i den svenska kraftvärmen är förnybara eller återvunna. Under 2021 stod kraftvärmen för drygt 9 procent av Sveriges totala elproduktion. Fjärrvärmen står för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige.

Källa: Energimyndigheten, Energiföretagen.

Fakta om Futureheat

Futureheat etapp 3 är ett treårigt forskningsprogram för att fjärrvärmeföretag ska kunna bidra till en omställning av energisystemet. Budgeten är på nästan 15 miljoner kronor och det finansieras fullt ut av 25 fjärrvärmeföretag över hela landet. Programmet drivs av forskningsföretaget Energiforsk, som initierar, samordnar och bedriver forskning och analys på energiområdet. Läs mer om Futureheat här.

Deltagare i Futureheat

Aneby Miljö & vatten, Arvika fjärrvärme, Borås Energi och Miljö, C4 Energi, E.ON Energiinfrastruktur, Finspångs Tekniska Verk, Gävle Energi, Göteborg Energi, Halmstads Energi och Miljö, Härnösand energi & Miljö, Jämtkraft, Karlstads Energi, Mälarenergi, Njudung Energi Sävsjö, Norrenergi, Nässjö Affärsverk, Skellefteå Kraft, Stockholm Exergi, Söderenergi, Södertörns Fjärrvärme, Tekniska verken i Linköping, Telge Nät, Vaggeryds Energi, Vattenfall, Öresundskraft

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy