Alla ämnen
Biokraft

Växjö Energi är landets första fossilfria energi- och kommunikationsföretag

Växjö Energis mål om 100 % fossilfri verksamhet är nu uppnått. Den 19 december skyfflade Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, in den sista torven i Sandviksverket, och all fjärrvärme, fjärrkyla och el produceras helt och hållet med förnybart biobränsle från skogen och närliggande trävaruföretag. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo. Förnybar energi som även används på ett smart sätt i dotterbolaget Wexnets bredband

Den fossilfria verksamheten innefattar inte bara fossilfri produktion i alla produktionsanläggningar, inklusive biobaserad startolja. Det innefattar hela den egna verksamheten i form av att exempelvis den egna fordonsparken är fossilbränslefri, vilket gäller allt ifrån servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen.

– Vi sätter standarden för oss själva i vardagen och har tydliggjort våra riktlinjer för exempelvis eget resande. Vi är stolta och glada över att vår fjärrvärmeproduktion nu är helt fossilbränslefri och helt förnybar. Även om torven endast stått för en mycket liten del av våra totala bränslen har det varit ett viktigt mål som vi jobbat mot, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

En annan viktig del i den fossilfria verksamheten är att de arbetsmaskiner som entreprenörer använder när de utför uppdrag åt Växjö Energi också är fossilbränslefria.

– I god samverkan med våra entreprenörer som utför arbeten för vår räkning så är vi överens om att de då använder fossilbränslefria maskiner och arbetsfordon när de utför uppdrag åt Växjö Energi. Nästa steg är att gå ännu längre ut i leveranskedjan och säkra en fossilbränslefri försörjningskedja av förnybara bränslen och förnödenheter. En sådan samverkan med våra leverantörer är redan inledd, berättar Erik Tellgren.

Stora miljövinster

I takt med att klimatförändringarna ökat har torven blivit en omdebatterad energikälla. Men efter den 19 december 2019 blir det ingen mer torv i Växjös fjärrvärmeproduktion.

– Vi har producerat värme och el av rester från skogen sedan 80-talet, men sedan vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 startades 2015 har vi kunnat minska användningen av fossila bränslen, torv och olja, samtidigt som vi ökat elproduktionen rejält. Tack vare att vi hämtar biobränslet i form av avverkningsrester från skogen från närområdet, blir även utsläppen från transporterna låga, säger Erik Tellgren.

Målinriktat arbete

Redan 2018 var andelen fossilbränsle i Växjö Energis produktion nere på låga 0,4 procent, exklusive torv. Under 2019 gjordes de slutliga anpassningarna för att möjliggöra en 100 procent fossilbränslefri produktion och verksamhet:

I december eldades det sista torvlasset. Nu är det 100 procent biobränsle som gäller.

 • Startolja i Sandvik 2 och Sandvik 3 har konverterats till bioolja.
 • Reservanläggningen Teleborg har byggts om och går nu på bioolja. Reservanläggningen Täljstenen konverterades redan 2017.
 • Sandviksverkets nöddieselaggregat har konverterats till HVO, det vill säga förnybar diesel.
 • De sista delvis fossilbränsledrivna fordonen har bytts ut. Därmed är alla fordon drivna på HVO, biogas eller el.
 • Våra lastmaskiner har nu samtliga konverterats till HVO.

– Växjö kommuns övergripande mål är att bli en fossilbränslefri kommun år 2030. Att vi nu kan erbjuda en fossilbränslefri fjärrvärme och fjärrkyla är avgörande för att det målet ska kunna nås, säger Erik Tellgren.

Fakta om fjärrvärmen i Växjö

 • I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil som producerar värme och kyla till cirka 8 000 villor och 1 500 företag.
 • Fjärrvärmen i Växjö tillverkas av tillvaratagna skogsrester som annars hade gått till spillo. Genom att elda grenar, toppar och bark skapas 100% förnybar energi som i sin tur blir till fjärrvärme.
 • Samtidigt som Växjö Energi producerar klimatsmart fjärrvärme produceras även förnybar el som sedan säljs till elmarknaden. Det här innebär Växjö Energis fossilbränslefria verksamhet

Från 19 december 2019:

 • Allt bränsle som används i Växjö Energis produktion är fossilfritt. Med fossilfritt bränsle menas biogas, HVO, bioolja och el. Bränsle som naturgas, torv, E85, eldningsolja, diesel uppblandad med HVO, diesel, bensin, akrylatbensin eller liknande räknas inte som fossilfritt.
 • Det gäller även bränslet som driver våra arbetsmaskiner och arbetsfordon (hjullastare, truckar, gräsklippare, redskapsbärare, skåpbilar, bilar, poolbilar, m.m.).
 • Alla tjänsteresor (flygresor*, resor med bil) ska ske fossilbränslefritt.
 • Fossilfritt gäller även för tjänsten ”att köra och använda fordon” som vi köper i entreprenadarbeten, som användning av traktorer, grävmaskiner, arbetsmaskiner, mobilkranlyft (med undantag för de som har ett avtal som löper till 2021).
 • Även transport som service (bussresor) ska ske fossilbränslefritt.

* Alla undantag för fossilbränslefrihet kräver utredning och måste godkännas av vd.
** Fördel ska ges vid upphandlingar om man exempelvis kan erbjuda fossilbränslefri leverans av varor eller om man som konsult, tekniker och/eller hantverkare reser fossilbränslefritt i tjänst på uppdrag av Växjö Energi.

Utmaningar framåt

Målet om en fossilbränslefri verksamhet är uppnått men bolaget nöjer sig inte där. Man jobbar även aktivt med att påverka leverantörernas omställning till fossilfritt. Målet är att hela försörjningskedjan ska vara fossilbränslefri senast år 2024, vilket ska ske i samverkan med leverantörerna.

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, skyfflar i det sista lasset torv i Sandviksverket.
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, skyfflar i det sista lasset torv i Sandviksverket. Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, skyfflar i det sista lasset torv i Sandviksverket.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy