Alla ämnen
Opinion & debatt

Vi glömmer fortfarande bioenergin

FNs klimatmöte COP22 i Marrakech har nu avslutats. Mötet handlade om genomförandet av Parisavtalet som är världens första juridiskt bindande globala klimatavtal. I Sverige är stödet för Parisavtalet stort. Sju av åtta riksdagspartier röstade ja till ratificeringen av avtalet.

Men med en klimatförnekare i Vita huset hotas den internationella spelplanen för det globala klimatarbetet som lades fast vid COP21 i Paris. Hoppet står därför till att den gröna tekniken kan övertrumfa Trump som uppenbart tänker genomföra det han lovat. Det bevisas inte minst av hans nominering av de personer som ska omge honom. Detta är oroande i sig.

Än mer oroande är det ändå att bioenergin, både i de svenska och i de globala klimatdiskussionerna, över huvud taget inte finns med. Alla problem, från transporter, belysning, industriproduktion och uppvärmning, verkar i dag ska lösas med elektricitet. I debatten talas det enbart om sol, vind och vatten och hur man ska kunna lagra elström. Bioenergin som trots allt är den i särklass största globala energikällan, och den enda förnybara energikällan som är förpackad i en lagringsbar form, glöms helt enkelt bort.

Politiskt sett kan detta tyckas vara än mer märkligt då en ökad användning av biomassa skulle skapa tusentals nya lokala jobb (även under anläggningens drifttid), göra att mer pengar stannar i den regionala ekonomin och göra nationer mindre känsliga för en orolig omvärld där energileveranser och prissättning allt oftare används som påtryckningsvapen. Dessutom kan biokraft i kombination med fjärrvärme generera mest elenergi när det är som kallast och behövs som bäst.

Klimatnyttan att ersätta fossil energi med biomassa är enorm. Enligt Naturvårdsverket beräkningsmallar i Klimatklivet sparar varje megawattimme olja som ersätts med pellets 269 kilogram koldioxid. Om naturgas ersätts blir besparingen 230 kilogram, och kol ersätts blir besparingen 366 kilogram koldioxid. Varje oljeeldad villa som ersätter olja med pellets skulle minska växthusgaserna med 7 200 kilogram och motsvarande elvärmd villa skulle spara närmare 22 000 kilogram koldioxid om elströmmen istället hade exporterats till att ersätta kolproducerad el i Europa.

Vi måste arbeta snabbt för att uppnå målen i Parisavtalet. Bioenergi är både snabbaste och bästa vägen till mätbara resultat. Här kan vi i de nordiska länderna visa att det går att göra skillnad. En studie från Nordic Council of Ministers, Nordic Green to Scale , som presenterades i Marrakech visar att det också finns gott om tillgängliga metoder som fungerar. I studien pekar man på att utsläppsminskningar kan nås inom alla viktiga sektorer, energi, industri, transport, byggnader och hushåll samt jord- och skogsbruk. Det skulle inte heller vara särskilt dyrt – kostnaden skulle motsvara vad det i dag kostar att subventionera den fossila energiproduktionen under nio dagar. 


Bengt-Erik Löfgren, koordinator, PelletsFörbundet,
Tel 0510-285 30, info@pelletsforbundet.se


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy