Alla ämnen
Opinion & debatt

Vi vill ha långsiktiga spelregler!

Intresseorganisationer och företag säger det hela tiden: Vi vill ha långsiktiga spelregler.  Alla är intresserade av att investera men vet inte vilka villkor som ska gälla om några år. I uttrycket ”stabila spelregler” kan vi alla företag och organisationer enas, och sätta press på politikerna.

Problemet är bara att de flesta vill ha långsiktiga stabila spelregler på sin egen organisations villkor. Alla som säger ”Vi vill ha långsiktiga spelregler” vill ha andra långsiktiga spelregler än andra företag som säger samma sak. Svebio vill förresten också ha långsiktiga stabila spelregler men på ett sätt som gynnar landet Sverige bäst.

Vad vill den svenska statsmakten? Sverige vill ha inhemsk, förnybar, miljövänlig energi till konkurrenskraftiga priser. Sverige vill investera i energisystemet och samtidigt utveckla världsledande industri inom energiområdet, skapa arbetstillfällen över hela landet och exportintäkter.

Hur gör Sverige detta bäst? En bra start är att satsa på förnybara energislag som har en egen inneboende konkurrenskraft, dvs energislag som har potential att vara lönsamma utan stöd. Självklart ska alla länder som vill ligga i framkant lägga pengar på forskning, utveckling och ny teknik. Men det är avgörande att man lägger pengar på energislag som kan klara sig på egna ben efter en initial stödperiod och inte ger stöd till mogen teknik.

När svenska politiker ska ge företag långsiktigt stabila spelregler inom energiområdet finns det bara en väg framåt. Sverige behöver energi – el, värme och transporter – utan klimat- och miljöeffekter. Då är lösningen att avgiftsbelägga utsläpp av partiklar, koldioxid, kväveoxider och andra skadliga ämnen så att hälsoproblemen försvinner.

När ett land med rätt miljöstyrning skapat en spelplan för företag att konkurrera kan marknadsekonomin avgöra vilken slags förnybar energi vi ska ha. Då vinner de mest effektiva alternativen. Det blir alternativ från företag med goda förutsättningar att konkurrera på internationella energimarknader eftersom de klarar fri konkurrens utan stöd på hemmamarknaden. Då skapar vi förutsättningar att bygga en ny exportindustri med tuffa miljökrav och lagstiftning som skyddar skog och ger bra arbetsvillkor.

En klok politiker förbjuder inte dieselbilar men lägger avgifter på hälsoskadliga och fossila utsläpp från dieselmotorer och kompletterar förbudet med att bötfälla dem som fuskar.

En effektiv statlig myndighet ger förslag på ett elcertifikatsystem som varken skapar överskott eller bristsituationer. Ett system som stärker kundernas efterfrågan i marknaden så att bolagen tvingas investera i elproduktion som efterfrågas och behövs.

Svebio vill ha långsiktiga stabila spelregler med generella styrmedel, Polluter Pays Principle, med avgifter på hälsofarliga utsläpp gynnas alla förnybara energislag och energieffektivisering. Vi tycker att staten utöver det bara bör ge fyra typer av stöd:

  • Stöd till forskning och utveckling
  • Stöd till ny teknik och demonstration
  • Stöd till initial marknadsutveckling
  • Stöd till utbildning och information

Med en sådan politik får Sverige en bättre utveckling, framgångsrika företag och fler arbetstillfällen. Om Sverige får efterföljare får världen ett bättre klimat.

Gustav Melin, vd Svebio


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy