Alla ämnen
Pellets

Viktiga lärdomar efter branden i pelletsfabriken på Loarp Energi

I denna artikel går Petter Krantz, vd på Loarp Energi, igenom de viktigaste erfarenheterna från branden i pelletsfabriken i januari i år. Läs också en längre artikeln om brandförloppet och den rekordsnabba återstarten av pelletproduktionen i tidningen Bioenergi nr 2-2018.

Del av den nya pelletsfabriken på Loarp Energi i Skåne.
Del av den nya pelletsfabriken på Loarp Energi i Skåne. Del av den nya pelletsfabriken på Loarp Energi i Skåne.

– Först och främst kan vi konstatera att vi inte kommer att inrymma en pelletsfabrik i ett 250 år gammals hus igen, det är för hög risk, säger Petter Krantz.

Mer brandskydd

Orsaken till branden var troligen ett överslag i en frekvensomriktare som styr motorn i pelletspressen. Frekvensomriktaren fanns i el- och kontrollrummet.

– Med facit i hand skulle det funnits rökvarnare, flamskydd och släckning även i det rummet. Det har vi lärt oss och vi sätter in släckning i kontrollrummet på den nya anläggningen, säger Petter Krantz.

Lägre brandrisk

Med den nya anläggningen är brandrisken betydligt lägre. Den nya pelletspressen är placerad i en container på en gjuten platta på brandsäkert avstånd från övriga hus. I containern bredvid finns kontrollrummet och ett elrum. Containrarna är byggda i stål och varje container fungerar som en brandcell, avskild från omgivningen. Båda containrarna är totalsprinklade för processsläckning. Dessutom har Loarp satt in skumsläckning i bägge containrarna. Om något händer fylls containrarna med skum på mindre än två sekunder.

Halverad driftskostnad

Den nya anläggningen är väldigt funktionell. Varje detalj är uttänkt just för sitt ändamål och det är bara de två modulerna som ska servas. Det är mesta är automatiserat som till exempel infettning av lager.

– Vi är övertygade om att Salamtecpressen har en betydligt lägre driftkostnad eftersom det är färre delar som kan gå sönder och behöva bytas ut. Pelletspressen har till exempel ingen växellåda. Vi räknar med halverade driftkostnader med den nya fabriken. Det beror även på att vi inte har byggt en ny packingslinje. Vi har ingen säckningsrobot och vi behöver inte lasta pallar med lastmaskin. Det är förarna på bulkbilarna som själva sköter utlastningen, säger Petter Krantz.

Påverkar ekonomin

Petter Krantz varken kan eller vill redogöra i detalj för hur ekonomin för Loarp Energi påverkats av branden. Den modulbyggda pelletsfabriken är en dyrare lösning jämfört med att köpa delarna separat.

– Men investeringen var inte högre än att både vi och försäkringsbolaget tyckte att det var värt att välja denna lösning, eftersom vi kunde vara igång igen redan tio veckor efter branden. Vi är väldigt nöjda med det, säger Petter Krantz.

Lång avbrottsersättning

För att få ett försäkringsbolag att agera skyndsamt är en avbrottsersättning som varar under lång tid viktigt. Då vet försäkringsbolaget att det kommer att få betala avbrottsersättning ända tills en ny anläggning är igång. Det är en drivkraft för att göra jobbet klart så fort som möjligt.

God relation med räddningstjänsten

– Positiva lärdomar är att vi har en väldigt bra relation med räddningstjänsten ända sedan vi startade pelletsproduktionen för fem år sen. Vi har byggt upp ett system där alla vet vad de ska göra om något sker. Räddningstjänsten har kartor och ritningar på hela gården. De visste precis vad det var som brann när larmet gick. Det var väldigt bra, säger Petter Krantz.

Bra med kameraövervakning

Gårdsplanerna på Loarp Energi är kameraövervakade. Det gjorde att polisens undersökning av vad som startat branden blev klar på kort tid.

– Dessutom var det väldigt skönt att veta att ingen obehörig varit här. Mitt råd är att ta kostnaden för att kameraövervaka alla gårdsplaner. Nu vet vi att ingen varit här i samband med branden, vilket dels är fantastiskt skönt och dels gjorde att försäkringsbolaget kunde komma till beslut snabbt. Om vi inte hade haft kameraövervakning hade polisens utredning tagit längre tid och det är inte säkert att försäkringsbolaget hade godtagit polisrapporten. Då hade vi inte kunnat välja den lösning som vi nu har valt och inte kommit igång så snabbt, säger Petter Krantz.

Komprimerad process

Det har varit en hektisk och fruktansvärd period, det måste jag erkänna. Jag pratade med ägarna till en annan pelletsfabrik som brann vid midsommar 2016. Vi på Loarp Energi har gått igenom samma besvärliga process som de har gjort för att komma igång igen. Men istället för drygt 18 månader har vi komprimerat hela processen till tio veckor, säger Petter Krantz.


Läs den en längre artikel om brandförloppet och hur Loarp Energi lyckades återstarta pelletsproduktionen rekordsnabbt i Bioenergi nr 2-2018 som e-tidning.

Fakta

Om nya pelletsfabriken på Loarp Energi

Årskapacitet: 20 000 ton (3,5 ton /h)
Press: Salmatec
Containerlösning: Rematec

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy