Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Westport utvecklar gasmotorer tillsammans med Volvo

Volvo lanserade sina lastbilar för flytande gas för drygt tre år sedan, men lanseringen på bred front startade för två år sen då massproduktionen tog fart.

– Det har gått mycket bra på marknaderna runt om i Europa än så länge. Vi har varit med i hela utvecklingen av både fordon och motor i ett samarbete som fungerar som ett partnerskap, säger Anders Johansson som är vd på Westport i Sverige och har jobbat med alternativa bränslen på Westport i ungefär tio år.

– Vi arbetar tillsammans med Volvo Lastvagnar som är en av våra samarbetspartner där vi gemensamt utvecklar lösningar för biogasdrift. I Volvos fall tankas bilarna med flytande metan. Systemet som Volvo använder i gasmotorerna kallas HPDI och är världsledande inom gasdrift för tunga motorer. HPDI står för High Pressure Direct Injection. Hela vårt system syftar till att fungera med en motor med kompressionscykel och inte en tändstiftcykel. En kompressionsstyrd motor är mycket effektivare än en tändstiftsmotor, förklarar Anders Johansson.

Fem års utveckling

Utvecklingsarbetet pågick under cirka fem år innan motorn var färdigutvecklad och certifierad.

Vi är utvecklingspartner vilket innebär att våra ingenjörer tillsammans med Volvos ingenjörer utvecklar motorn för gasdrift. Vi delar på den utvecklingen och använder även testceller och testutrustning i Vancouver där Westport har sitt huvudkontor och sitt utvecklingscenter.

Globalt ansvar

Westports kontor i Göteborg har ett globalt ansvar för Westports verksamhet inom tunga fordon.

– Vi i Göteborg är ansvariga för alla kunder inom tunga fordon i Europa, Asien och Nordamerika. Vårt team är globalt med medlemmar i världens alla hörn för att vara nära kunder och leverantörer.

Stor kund i Kina

En av Westports stora kunder finns i Kina. De fordonstillverkare som Westport officiellt jobbar tillsammans med är Volvo och Weichai i Kina.

– Vi jobbar med motorer för gasformiga bränslen i samarbete med många fordonstillverkare runt om i världen och strävar efter fossilfria och klimatneutrala produkter. Den utvecklingen är på stark frammarsch för gasfordon både för oss och för andra. Marknaden ökar kraftigt globalt, där Kina är världens största marknad avseende LNG-lastbilar. Kina och Europa är de marknader som växer mest även på infrastruktursidan, med ett ökat antal påfyllningsstationer för flytande metan. I Sverige ser vi också en kraftig ökning med alla tankställen som byggs upp. Fordon och tankstationer går hand i hand. Nu är vi på en nivå där det även i Sverige fungerar bra för åkerier att använda flytande gas, säger Anders Johansson.

HPDI 2.0
Bilden visar illustrativt vilka områden av lastbilen som Westport jobbar med, det vill säga motor, chassi och tank.

Lämpligt för långa sträckor

Det affärsområde inom Westport som Anders Johansson leder har fullt fokus på HPDI-tekniken som lämpar sig bäst för tunga fordon som körs långa sträckor.

Det är ett högeffektivt system som ger bäst effekt ju tyngre och längre transporterna är. Med den höga andelen biogas som vi har i Sverige har jag svårt att se något drivmedel som har bättre klimatdata. Det finns inga begränsningar på fordonen sett till hästkrafter och vridmoment jämfört med en dieseldriven lastbil.

Stark utveckling i Sverige

Bakgrunden till den starka utvecklingen i Sverige för gasdrivna lastbilar är delvis att miljöfaktorer blivit viktigare och att andelen biogas i bränslet är hög.

– Redan i dag finns lösningar för nära fossilfri drift. Det skapar incitament för förare, åkerier och slutanvändare att använda dessa lösningar. Det finns många som strävar efter fossilfria transporter men det är också viktigt med ekonomin, säger Anders Johansson.

Stöd förbättrar kalkylen

Utvecklingen i Sverige drivs också på av att inköp av lastbilarna subventioneras med stöd, tankstationerna får stöd, bränslepriset påverkas delvis av att det finns stöd vid produktion av biogas och även skattebefrielse för biogas som bränsle.

– Sammantaget ger detta en bra TCO (total cost of ownership) för fordonsägaren, menar Anders Johansson.

Mindre andel diesel

Motorn behöver en liten mängd diesel för att fungera, från några procent upp till fem procent diesel används i motorn beroende på lastfall och körcykel.

Användningen av diesel är något som vi jobbar för att minimera och eventuellt eliminera helt till slut. Vi vill vara helt oberoende av fossila bränslen. Men det finns såklart även förnybara dieseloljor att tanka i dag, säger Anders Johansson.

Westport
Arbete med tank för flytande metan i Westports verkstad i Göteborg.

Kan drivas med vätgas

– Vi jobbar med utvecklingen av motorerna för flera gaser. Förutom komprimerad och flytande metangas som används i dag kan även vätgas bli aktuellt som bränsle framöver om vätgas skulle utvecklas och bli ett marknadsbränsle, säger Anders Johansson.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2020. Alla e-tidningar hittar du här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy