Alla ämnen
Bioenergi i industri

WIBAX stärker sin närvaro i norra regionen med nya terminaler

Wibax investerar totalt 15 miljoner kronor i två nya terminaler i Skelleftehamn. Dessa ligger i nära anslutning till Wibax befintliga terminaler i området.

Wibax producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund.
Wibax producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund. Wibax producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund.

– Wibax fortsätter växa och vi vill med denna investering ytterligare stärka vår närvaro i norra regionen, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Terminalerna i Skelleftehamn är Wibax näst nordligaste och ligger strategiskt belägen för leveranser till många av Wibax kunder. Investeringen innebär att vi stärker nuvarande tankbestånd med ytterligare 22 cisterner med en total lagringskapacitet på 94 000 m³. Tillsammans får dessa en lagringskapacitet på 177 000 m³ och totalt 44 cisterner i varierande storlek. Här finns goda förutsättningar att hantera såväl fartygs- som järnvägs- och tankbilstransporter. Genom etableringen stärks Wibax totala lagrings- och logistikkapacitet i området och innebär att vi kontrollerar samtliga terminaler för flytande gods i Skelleftehamn.

Nya intressanta etableringar

Den utveckling som just nu sker i Skellefteå kommer att ha stor betydelse för kommunen tillika hela norrlandsregionen, Sverige och industrin i Europa. Stora industrisatsningarna som exempelvis batteritillverkning kommer att bidra till fler intressanta etableringar. Investeringen är därför av i första hand strategisk karaktär med tanke på allt som händer i området. Vi tror att det kommer att finnas ett stort behov av effektiva och leveranssäkra logistiklösningar för flytande produkter och med denna investering blir vi ett än starkare alternativ.

Wibax har idag totalt nio terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige, samt en i Finland. Den totala lagringskapaciteten ökar med detta till ca 460 000 m³. Terminalerna håller mycket hög standard, med höga krav på säkerhet.

Wibax erbjuder hela distributionskedjan, från inköp och produktion till lagring och frakt med egna tankbilar. Säkerhets- och servicegraden är mycket hög och kunder har exempelvis möjlighet att via webblösningar se leveranser, aktuella nivåer och uttag.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy