Alla ämnen
Bio-CCS

Wihlborgs och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Wihlborgs och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Fastighetsbolaget Wihlborgs har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppsverifikat för att använda som klimatkompensation. Avtalet realiseras när Öresundskraft byggt en fullskalig anläggning för avskiljning av koldioxid vid Filbornaverket.

Intresset är stort för så kallad CCS, koldioxidavskiljning och -lagring, inte minst bland Öresundskrafts miljöambitiösa företagskunder. När Öresundskraft i framtiden kan avskilja fossil och biogen koldioxid från Filbornaverket kommer kunderna dels att kunna köpa koldioxidfri fjärrvärme, dels negativa utsläpp. Genom att köpa negativa utsläpp kan en kund kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort i egen regi.

Hela verksamheten ska vara klimatneutral 2045

Fastighetsbolaget Wihlborgs har nappat på idén och tecknat ett så kallat intentionsavtal där man förklarar sig villig att köpa 10 000 ton negativa CO2-ekvivalenter fördelat på 5 år i region Helsingborg. Pris och andra villkor spikas när Öresundskrafts styrelse slutligen godkänner en anläggning för CCS vid Filbornverket.

­– Vi har under många år arbetat för att minska vår klimatpåverkan och rankas nu som global ledare – GRESB Sector Leader – i vår kategori. Målet är att halvera de klimatpåverkande utsläppen i vår värdekedja till år 2030 och år 2045 ska hela verksamheten vara klimatneutral. Det berättar Magnus Lambertsson, regionchef vid Wihlborgs Fastigheter i Helsingborg.

– Därför ser vi positivt på Öresundskrafts initiativ om negativa utsläpp. Tillsammans med våra många andra åtgärder, till exempel solceller, aktiva val av byggmaterial och energibesparingar, stärker det våra möjligheter att nå klimatmålen.

Ett investeringsstöd behövs för negativa utsläpp och fossilutsläppsminskning

– Att våra kunder delar vår syn på detta är oerhört glädjande, menar Anders Östlund, vd på Öresundskraft. Koldioxidavskiljning på Filbornaverket kan bli verklighet redan om några få år. Men vi behöver ekonomiskt stöd från staten för att ta merkostnaden och den ekonomiska risken – ett investeringsstöd, en garanterad intäkt för negativa utsläpp och gärna även fossilutsläppsminskning. Med det kan vi bli en vägvisare för branschen, avslutar Anders Östlund.

Om Wihlborg

Wihlborgs historia börjar 1924 när byggmästare O.P. Wihlborg startade sitt byggbolag. Wihlborgs blev ett renodlat fastighetsbolag 1985 men under åren växte verksamheten och 1998 koncentrerades beståndet till Stockholmregionen, utöver dem kring Öresund. Wihlborgs i sin nuvarande form bildades 2005 när bolaget delades i två delar, fastigheterna i Stockholm samlades i fastighetsbolaget Fabege och fastigheterna i Öresundsregionen i Wihlborgs. Idag finns Wihlborgs kontor och fastighetsbestånd på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fastighetsportföljen utvecklas och förbättras ständigt genom försäljning, köp och förädling.

Snabba fakta om Öresundskraft

Ägare av:

  • Elnät i Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp
  • Fjärrvärmenät i Helsingborg och Ängelholm
  • Gasnät i Helsingborg och Munka Ljungby
  • Fjärrkylanät i Helsingborg
  • Stadsnät i Helsingborg
  • 1 värmeverk (Åkerslundsverket, Ängelholm)
  • 2 kraftvärmeverk (Västhamnsverket och Filbornaverket, Helsingborg)
  • 5 st vindkraftverk
  • Öresundskraft är 1 av de 10 största energi- och kommunikationsbolagen i Sverige.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy