Annons Annons
Annons Annons

Leverantörer biokraft & värmeprojekt

Bioenergi presenterar en uppdaterad lista (Bioenergi nr 1-2020) med aktuella biokraft- och biovärmeprojekt i länderna runt Östersjön.

Vi redovisar några data om anläggningarna samt uppgifter om leverantörer i de fall det finns information om det och vi har hittat den. Vi redovisar projekt från 2017 och framåt i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Vi använder oss av cookies. Läs mer