Närvärmeleverantörer 2021

Bioenergi presenterar en uppdaterad översikt med leverantörer av utrustning och tjänster för närvärmelösningar med biobränsle.

plantskola


Holmen har bytt uppvärmningssystem för sju växthus i Holmens plantskola i Gideå. Träflis ersätter 400 kubikmeter olja per år. Den totala investeringen var cirka 24 miljoner kronor varav Klimatklivet bidragit med 9,5 miljoner. Pannrumsbyggnaden är speciell med mycket trä istället för plåt i konstruktionen. Foto: Patrik Öhman

Det kan gälla både helt nya anläggningar och konvertering från fossilt till förnybart i befintlig anläggningar. Företagen i listan har erfarenhet av att bygga energisystem för att leverera närvärme till småhus, fastigheter, tvätterier, växthus och tillverkande industrier.

Ladda ned översikten

Vi använder oss av cookies. Läs mer