Alla ämnen
Biokraft

Europas modernaste kraftvärmeverk avser bli testkund för Biofuel Analyzer

Ett av Sveriges största kraftvärmeverk, Mälarenergis anläggning i Västerås, avser att i sin löpande verksamhet testa och validera Mantex förbättrade version av bolagets Biofuel Analyzer, när denna uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Mälarenergi är det andra svenska kraftbolaget som på kort tid anmält sitt intresse för att testa Mantex Biofuel Analyzer i syfte att säkerställa kvalité och pris på inkommande biomassa samt för att optimera själva driften.

Mälarenergi
Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås Mälarenergi

I början av oktober meddelade Mantex att Borås Energi & Miljö har för avsikt att testa Mantex Biofuel Analyzer när den nya och förbättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnår eftersträvad mätnoggrannhet. Både Mälarenergi och Borås Energi & Miljö avser använda Biofuel Analyzer för dagliga mätningar av centrala aspekter hos inkommande leveranser av biomassa och validera mätvärdena genom att jämföra utfallet med motsvarande värden från referenslaboratorium.

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås har varit i drift sedan 1960-talet och har löpande byggts om för att kunna använda återvunna och förnybara bränslen. Verket producerar både energi till elnätet och till fjärrvärme och har en årlig produktion på 700 GWh el och 1 800 GWh värme baserat på förnybara bränslen.

Effektiviserar mätningar av biomassa

För att säkerställa kvalité och pris på inköpt biomassa samt optimera användningen av biomassa i värmeverket, genomför Mälarenergi idag löpande egna tester av centrala aspekter hos inkommande biomassa, såsom energiinnehåll, fukt- samt askhalt. Mantex  Biofuel Analyzer har utvecklats för att med hjälp av röntgenteknologi effektivisera mätningar av biomassa och Mälarenergi kommer att inleda testerna av Biofuel Analyzer två till sex månader efter att Mantex själva verifierat att den för bättrade versionen av Biofuel Analyzer uppnår eller är i närheten av att uppnå kraven på mätnoggrannhet. Bolaget har tidigare kommunicerat att det räknar med att nå kravet omkring årsskiftet.

Mälarenergi har undersökt olika tekniska lösningar för att försöka effektivisera och automatisera de här mätningarna som idag är både omständliga och tidsödande. Om vår Biofuel Analyzer lever upp till förväntningarna och kraven kommer den att kunna erbjuda en mycket intressant möjlighet till effektivare handel och användning av biomassa för bioenergi, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Tre sensorer

Mantex Biofuel Analyzer bygger på Mantex egenutvecklade qDXA-röntgenteknologi och erbjuder en möjlighet att snabbt och beröringsfritt mäta kvalitén hos biomassa för framställning av förnyelsebar bioenergi. För att klara att mäta de tre mest avgörande aspekterna hos biomassa, energiinnehåll samt ask- och fukthalt, har Mantex tagit fram en ny och förbättrad version av Biofuel Analyzer som försetts med tre olika röntgensensorer. Sedan förra sommaren pågår tester av den nya versionen i Mantex anläggning i Kista utanför Stockholm. I mitten av juni i år kommunicerade bolaget att precisionen hos den förbättrade versionen närmar sig de eftersträvade nivåerna och att bolaget bedömde att det mot slutet av 2020 eller början av 2021 skulle kunna ha en färdig prototyp utrustad med den nya sensorn för fälttester hos utvalda kunder.

Stor potential

Trots att efterfrågan på bioenergi ökat dramatiskt i spåren på klimatkrisen finns det idag inget effektivt mätsystem för centrala aspekter hos biomassa såsom energiinnehåll, fukt- och askhalt. Mantex ambition är att genom Biofuel Analyzer skapa det första mätsystemet i världen som i en och samma produkt klarar dessa mätningar på ett snabbt och effektivt sätt. Ett bättre mätsystem är avgörande för ökad kvalitétskontroll, handel med samt effektiv användning av bioenergi.

”Vi möter ett stort intresse för vår Biofuel Analyzer från potentiella kunder världen över”, säger Max Gerger, vd för Mantex.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy