Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Flera nya biokraft- och biovärmeprojekt i länderna runt Gröna havet

Länderna runt Östersjön fortsätter att leverera fler hållbara energiprojekt som ökar andelen förnybar energi. Här ger vi en uppdaterad lägesrapport.

Skarbaekvaerket
Bilden visar Ørsteds kraftvärmeverk i Skærbæck som togs i drift 2017. Här används träflis för att generera 320 MW värme och 95 MW el. Under 2019 tog Ørsted i drift Asnæs-anläggningen i Kalundborg. Den genererar 125 MW värme och 25 MW el med träflis som bränsle. Båda anläggningarna har ersatt kol med biobränsle

I Sverige har vi lagt till tre nya projekt i listan. Två av dessa gäller befintliga anläggningar som byggs om för att kunna producera el med biooljor. Det är stora KVV1 i Värtan samt två något mindre anläggningar, en i Värtan och en i Högdalen som byggs om för att kunna användas som en lokal effektreserv när elnätet inte räcker till för att försörja Stockholm med el. Tillsammans kan dessa anläggningar leverera 320 MW el med biobränslen.

I Göteborg är det Göteborg Energi och Siemens som tillsammans undersöker möjligheten att använda biobränslen i Rya kraftvärmeverk som byggdes 2006 för att generera el och värme med naturgas. Ryaverket har en stor betydelse för Göteborgs försörjning med el. Det är Göteborg Energis målsättning att år 2025 producera all fjärrvärme med förnybara eller återvunna energikällor som är orsaken till att Göteborg Energi och Siemens nu undersöker möjligheterna att konvertera Ryaverket till förnybara bränslen.

Ystad Energi har valt att investera för att komplettera tre pannor i sitt värmeverk med var sin ORC-enhet från Againity för att generera lokalproducerad el med biobränsle.

Asnæs har tagits i drift

I Danmark fortsätter Ørsted planeringen för att helt bli oberoende av kol till 2023. Den 20 november 2019 tog Ørsted i drift sin nya anläggning i Asnæs som kan generera 25 MW el med träflis som bränsle istället för kol. Ørsteds stora anläggning i Esbjerg står på tur för att konverteras från kol till biobränsle och kan bli klar 2022.

Fortsatta investeringar i Finland

I Finland har energibolaget Helen i Helsingfors fattat beslut om att investera i en ny värmepanna med effekten 220 MW i Nordsjö-området. Den nya pannan ska tas i drift 2023 och ersätta värmeleveranserna från ett av Helens kolkraftverk. Helen har valt att inte bygga den nya anläggningen som ett kraftvärmeverk. Den lokala kapaciteten att producera el minskar därför i Helsingfors. I Kemi bygger Kemi Energia en värmepanna på 18 MW.

I Estland har vi inte upptäckt någon ny större anläggning. Men som vi rapporterat tidigare har Eesti Energia kapacitet att elda stora volymer biobränsle i sina kraftverk i Ida-Virumaa nära Narva vid ryska gränsen. Kraftverken eldas i huvudsak med skifferolja och svarar för en stor del av Estlands elproduktion. Även ett av kraftverken i Auvere på 300MW el har byggts om för att kunna samelda med upp till 50 procent biobränsle. I Lettland har Talsu Bioenergija låtit Enerstena bygga en värmeanläggning i Talsu som kan leverera 10 MW värme. I Litauen byggs två stora biokraftvärmeverk i de största städerna, Vilnius och Kaunas.

Biokraftvärmeverk i Polen

I Polen ska Polenergia bygga ett nytt biokraftvärmeverk i Winsko som ska leverera 31 MW el. Driftstart planeras till 2021. Enerstena har byggt ett biovärme-verk åt MCEP i Lomza med effekten 15,5 MW. Driftstart var 2019. Axis bygger ett biovärmeverk i Suwalki åt PEC Suwalki. Driftstart planeras till 2021.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy