Alla ämnen
Skogsbränsle

Formas och skogsnäringen satsar 356 miljoner på hållbart skogsbruk

Formas och Skogforsk har tecknat avtal om ett nytt ramprogram för åren 2017 till 2020. Det innebär en fortsatt satsning på utveckling av det hållbara skogsbruket och dess nytta för samhället. Satsningen omfattar totalt 356 miljoner kronor för de fyra åren, skriver Skogforsk i ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att ha kunnat teckna ett nytt avtal med Formas. Det säkerställer fortsatt tillämpad forskning och innovationer för ett hållbart svenskt skogsbruk till nytta för samhället. Det tar också tillvara Skogforsks styrka att snabbt omsätta forskningsresultat till praktisk användning, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.

Skogforsks ramprogram finansieras till hälften av skogsbruket och till hälften av staten genom forskningsrådet Formas. Avtalet innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande ramprogram. Ökningen sker i två steg med tio miljoner kronor per år för 2017 och 2018, och sedan ytterligare sex miljoner kronor per år för 2019 och 2020.

Hög vetenskaplig kvalitet och god förståelse för skogsbrukets behov är enligt avtalet fortsatt viktiga förutsättningar för att säkerställa snabb tillämpning av nya resultat.

– Den här formen av samfinansiering mellan oss som forskningsfinansiärer och skogsägarna är viktig för att vi ska kunna säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning inom en sektor som är väldigt viktig för Sverige, säger Ingrid Peterson, generaldirektör på forskningsrådet Formas.

Skogforsk ska under perioden utveckla förädlat skogsodlingsmaterial för framtidens klimat. Behov av råvara, skötsel av skog för olika mål, effektiva och skonsamma driftssystem, digitaliseringens alla möjligheter, värdekedjor och råvaruanvändning som möjliggör en växande bioekonomi är andra uppgifter som prioriteras. Utöver det innebär det nya avtalet en ökad satsning på forskning och kommunikation kring skogens och skogsbrukets nytta för ett hållbart samhälle.

– Det här är ett strategiskt bra beslut för svenskt skogsbruk. Vi och Formas har nått en samsyn om vikten av att utveckla ett produktivt och skonsamt skogsbruk. Det kommer att ge oss möjlighet att utveckla många viktiga innovationer under den kommande fyraårsperioden, säger Skogforsks ordförande Göran Örlander.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy