Alla ämnen
Skogsbränsle

Kulor ska öka askåterföring av näring till svenska skogar

I ett unikt pilotprojekt, har askan från biobränsle gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföring i svenska skogar. Den nya produkten, produktionstekniken och logistiklösning som ska ge en skjuts till näringsåterföringen till skogen presenterades den 11 april i Södertälje.

Bara omkring en fjärdedel näringsämnen återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. Flis från grenar och toppar (grot) som blir över i skogen vid avverkning är ett viktigt bränsle i värmekraftverk och en del i omställningen från beroendet av fossila bränslen. Men när groten tas ut ur skogen i samband med slutavverkning blir det ett minskat förråd av näring och mineraler i marken som kan bli bestående. Det gör att träden på sikt växer sämre och produktionen i skogen kan minska. Det finns också en risk för  försurning av avrinnande vatten. Askåterföring är ett att kompensera för förlusten av näringsämnen. Askan innehåller näringsämnena från skogsbränslet och på så sätt åstadkoms ett kretslopp.

Askåterföring behöver öka

Problemet är att bara omkring 25-30 procent av arealen biobränsleuttag återförs till skogen i dag i form av ren biobränsleaska, delvis eftersom aska är svårt att frakta, hantera och sprida.
– Med så låga siffror kan vi inte säga att skogsbränslet är hållbart och lagen säger dessutom att man ska kompensera för uttaget. Med det vi presenterat i dag hoppas vi på allvar öka askåterföringen i Sverige, säger Stefan Anderson, markspecialist på Skogsstyrelsen.

Askan pressas till granuler som blir betydligt lättare att hantera. Foto: Daniel Glimtoft
Askan pressas till granuler som blir betydligt lättare att hantera. Foto: Daniel Glimtoft Askan pressas till granuler som blir betydligt lättare att hantera. Foto: Daniel Glimtoft

Effektivare spridning

Vid en visning i Södertälje, visades en ny teknik för produktion av askgranuler som tagits fram i ett pilotprojekt lett av Stockholm Exergi och Ecofor AB i samverkan med Skogsstyrelsen. Askan pressas till kulor och blir då lättare att lagra, transportera och sprida än vanlig krossaska. Kulorna ger en betydligt jämnare spridning av näringsämnena i skogen och kletar inte fast i transportkärlen. Effektiv spridning med hjälp av helikopter är möjligt och demonstrerades på visningen i Södertälje.

Pilotanläggning vid Värtaverket

Stockholm Exergi AB:s anläggning i Värtan producerar en stor volym aska varje år från eldningen av rena trädbränslen. Därför har Ecofor AB i samarbete med bland annat Stockholm Exergi byggt pilotanläggningen för granulering av askan.

– För oss på Stockholm Exergi är det viktigt att hela tiden utveckla vår verksamhet till att bli mer och mer hållbar. Omställningen till biobränslen är central och det medför hänsynstaganden för att säkra ett fungerande kretslopp. Att återföra näringsämnen i askan efter biobränsleförbränning till skogsmark är ett sätt att ta hållbart ansvar inom den växande biobränsleindustrin. Vi hoppas att många andra företag vill göra samma sak nu när tekniken finns och vi har visat att den fungerar, säger Harald Svensson, bränslehandlare på Stockholm Exergi.

Intresse finns

Ecofor ser stora möjligheter med den nya tekniken.
– Vi märker att intresset för askåterföring är stort från många håll, men vi vet också att det tar tid att bygga upp en marknad, berättar Daniel Glimtoft, Ecofor.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy