Alla ämnen
Värmeverk

Lovande framtidsplaner för biovärmerådgivaren CMIK

Lovande framtidsplaner för biovärmerådgivaren CMIK
Martin Hansson, vd för biovärmerådgivaren CMIK. Foto: CMIK copyright

Det relativt unga bolaget CMIK har på bara några år sparat över 80 miljoner kronor åt sina kunder inom värmekraftsbranschen. Nu siktar de mot nya höjder.

Martin Hansson, som har lång erfarenhet inom skogsbranschen, såg redan för tio år sedan en stor effektiviseringspotential hos svenska värmeverk. Han grundade därför CMIK, ett bolag som erbjuder rådgivning till mindre och medelstora energibolag.

– Jag har arbetat inom skogsbranschen i ledande positioner sedan år 2002, innan jag valde att starta CMIK 2015. Jag tyckte att det saknades något i branschen. Det är viktigt att kundernas kompetens och kunskap ökar inom det segment de handlar sina bränslen i, säger Martin Hansson, vd för CMIK.

Bolaget handlar själva inte med bränslen. Men arbetar operativt åt kunderna kring frågor som rör mottagning och lager, transport, förhandling och långsiktiga strategiska planer.

– Vi bidrar till helheten i en biobränsleaffär – främst utifrån värmeverkens behov och krav. Vi ökar också kunskapen på kundsidan om lågvärdiga trädbränslen samt ger råd om hur man kan förbättra sin förbränning av bränslena man köper, säger Martin Hansson.

Expanderar varje år

I dag har CMIK nio aktiva kunder inom fjärrvärmebranschen. Sju av dessa är fjärrvärmeverk utan elproduktion och två av kunderna har både el- och värmeproduktion.

– Vi har sparat cirka 80 miljoner kronor åt våra kunder sedan 2016. Det har vi lyckats med genom kortare transportavstånd och färre affärsled. Inkluderat våra kostnader har leverantörer och entreprenörer fått bättre ekonomi och transportörer en tydligare roll i affären med kunden, säger Martin Hansson och tillägger:

– Kunden har också sparat pengar i form av förbättrad lagersituation. Minskade substansförluster, bättre optimerad förbränning och bättre totalekonomi. Människor vill ha så lite spekulation som möjligt och söker trygghet.

Fakta

Fakta om CMIK

CMIK är ett konsultbolag som erbjuder tjänster och strategisk rådgivning till små och medelstora värmekraftverk.

Bolaget grundades 2015 av ägaren och vd:n Martin Hansson och finns i dag i Blekinge, Värmland, Östergötland och Västra Götaland.

Sedan starten 2015 har bolaget expanderat varje år. I dag finns tre anställda och flera underkonsulter. CMIK omsätter i dag cirka 4,3 miljoner kronor.

Fler kunder på ingång

Martin Hansson ser positivt på framtiden och berättar att flera kunder har hört av sig och vill arbeta med bolaget framåt i tiden. De ser med tillförsikt på framtiden.

– Vårt mål är att långsiktigt bygga upp en strategi så att kunderna inte hamnar i den situation som tyvärr väldigt många befinner sig i just nu, med brist på bränsle för produktion. Om man bara kortsiktigt arbetat för att fånga bränsle i en region, har man större bekymmer i dag än om man bearbetat sin marknad tillsammans med olika leverantörer, säger Martin Hansson och fortsätter:

– De kunder vi arbetat aktivt med har inte alls samma utmaningar som vissa andra, rörande svårighet att få tag på råvaror.

Framtidsspaning: Den norrländska grot-råvaran kommer bli allt viktigare för Sverige. Foto: CMIK copyright

Vill öka utbudet av skogsbränsle

En del av CMIK:s uppgifter är att öka utbudet av skogsbränsle, så som skogsflis och trädelar i deras kunders närområde.

– Våra kunder har i princip slutat importera råvara till sina värmekraftverk, då vi kunnat öka utbudet av bränsle i närområdet, vilket är väldigt uppskattat, berättar Martin Hansson.

Han uppmanar även Svebios läsare att vända blicken norrut, mot den norrländska grot-råvaran, då han menar att den börjar bli allt viktigare för Sverige igen.

– Grotframtagningen i Norrland kommer bli en stor fråga. Då det försvinner mycket bränsle från södra Sverige till höga priser, behöver vi utöka råvaruutbudet i Sverige på skogsflis och andra lågvärdiga trädbränsleprodukter. I dag plockas skogsflis knappt ut i Norrland, vilket jag tror kommer bli en viktig fråga de kommande fem åren, menar Martin Hansson.

Fakta

Kul att ni vill vara medlemmar hos Svebio! Vad fick er att gå med?

– Svebio är en rikstäckande organisation. Vi tycker det är viktigt att finnas med och verka hos er, tillsammans med alla andra medlemsföretag, som är kopplade till bioenergi. Det är ett sätt att vara med och bidra för att Svebio ska kunna påverka branschens frågor och intressen, säger Martin Hansson, vd för CMIK.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy