Alla ämnen
Skogsbränsle

Norbio ökar produktionen av biobränslen

Norbio ingår i NEG-koncernen som producerar biobränsle i Sverige, Norge och Danmark. Bioenergi träffade Fredrik Hellgren, vd för Norbio, och Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi, för att höra mer om Norbios verksamhet vid Söderenergi och om utvecklingen under säsongen.

Igelsta värmeverk
Från toppen av Igelsta kraftvärmeverk syns Igelsta värmeverk med tre pannor från 1980-talet. Den gröna Jenz-maskinen i nederkant sönderdelar bränsleved från ett lager som syns till höger. Igelsta värmeverk

Fredrik Hellgren började som produktionsledare på Norbio i maj förra året och blev vd för bolaget i januari 2019.

– För vår del har det varit en bra säsong så här långt. Vi mäter produktionen per kalenderår och under 2018 producerade Norbio cirka 1,2 miljoner kubikmeter stjälpt mått biobränsle, främst returträ, bränsleved och grot. Hela koncernen producerade totalt tre miljoner kubikmeter stjälpt mått, både genom krossning och flisning, det motsvarar en miljon ton. I januari och februari i år har vi producerat något mer jämfört med förra året, delvis beroende på några nya kunder som har kommit in, säger Fredrik Hellgren, vd för Norbio.

Sönderdelning på terminaler

Bränsleved och returträ är den största delen av volymen som krossas och flisas medan grot är den mindre delen av Norbios produktion.

Vi har tidigare arbetat med sönderdelning av grot i skogen men har valt att inte fortsätta med det. I dag är Norbios verksamhet inriktad på flisning och krossning på terminaler. Men intresset för grotsortiment har stigit. Både pris, tillgång och uttag av grot från skogen har ökat, säger Fredrik Hellgren.

Sönderdelning vid kraftvärmeverket

Större delen av det skogsbränsle som Söderenergi använder tas emot via tåg på Nykvarnsterminalen. En del kommer som bränsleved med lastbil eller som däckslast på fartyg och lagras vid kraftvärmeverket. Norbio har uppdraget att sönderdela bränsleved till flis inne på Igelstaverket. Här turas två förare om att köra i tvåtimmarspass vilket gör att maskinen går i stort sett hela tiden från klockan sju på morgonen till nio på kvällen.

– Söderenergi är en av våra största kunder. Vi sönderdelar 25 000–30 000 fastkubikmeter per år åt Söderenergi och är på plats ungefär en gång per månad, säger Fredrik Hellgren.

Norbio ingår i norska NEG-koncernen som under ett år producerar cirka tre miljoner kubikmeter biobränsle. Söderenergi är en av Norbios större kunder. Fredrik Hellgren, vd för Norbio, och Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.
Norbio ingår i norska NEG-koncernen som under ett år producerar cirka tre miljoner kubikmeter biobränsle. Söderenergi är en av Norbios större kunder. Fredrik Hellgren, vd för Norbio, och Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi. Norbio ingår i norska NEG-koncernen som under ett år producerar cirka tre miljoner kubikmeter biobränsle. Söderenergi är en av Norbios större kunder. Fredrik Hellgren, vd för Norbio, och Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.

Väljer maskin beroende på bullerkrav

Den flismaskin som Norbio använder vid Igelstaverket är relativt tyst. Det beror på maskinens utformning och att den är extra ljudisolerad. För att klara det kravet på ljudnivå använder Norbio flismaskiner från Jenz på Igelstaverket.

– Vi har ett decibelkrav vid en mätpunkt vid ett motionsspår som passerar precis utanför Igelstaverket, säger Olle Ankarling.

På Nykvarnsterminalen är decibelkravet inte lika hårt så där finns möjlighet att välja en annan sorts maskin om Norbio vill det.

Vid vissa tillfällen har vi flisat med en CBI som har en högre kapacitet men också en högre ljudnivå. Kapaciteten för Jenz-maskinen är omkring 800–1 000 fastkubikmeter på en normal arbetsdag. CBI-maskinen klarar att sönderdela 1 200–1 500 fastkubikmeter bränsleved per dag.

– På några andra terminaler där vi är verksamma har det förekommit diskussioner om buller och det finns ofta decibelkrav. Det bli vanligare med krav på kortare arbetstider för att minska risken för bullerstörningar. Hur kraven utformas beror bland annat på om det finns en historik kring bullerfrågan på respektive plats, förklarar Fredrik Hellgren.

ISO-certifiering underlättar

– I våra upphandlingar har vi ett krav på att leverantören ska ha ett miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem. Det gäller även för transporttjänster och maskintjänster. Leverantören kan välja mellan att lämna in ett certifikat på att företaget är certifierat enligt ISO eller så kan företaget lämna in dokumentation på ett eget system, säger Olle Ankarling.

– Vi tog ett beslut under 2018 att certifiera hela NEG-koncernen och därmed Norbio också enligt ISO 14001 och ISO 9001 och är nu certifierade. Det är alltid enklare att skicka in ett certifikat som någon utomstående har granskat, än att ha egna system. Innan vi fick ISO-certifikaten kunde diskussioner uppstå om våra ledningssystem. Men med ISO-certifieringen hoppas vi öka möjligheterna att vinna upphandlingar av nya uppdrag, säger Fredrik Hellgren.

Förnyar maskinparken

Det senaste året har NEG-gruppen investerat i fyra nya sönderdelningsmaskiner. Totalt finns 20 maskiner i koncernen. De senaste tillskotten är två Jenz-maskiner, en som levererades i januari 2018 och en i december 2018. Modellerna är Jenz 820 DI och Jenz 820 DL. I december levererades en maskin från Albach och under våren 2019 kommer en ny maskin från CBI att levereras.

Det är viktigt att vi kan visa att det finns ett flertal maskiner inom företaget ifall det skulle hända någon med en maskin. Den nya CBI-maskinen ersätter en äldre maskin som vi behåller som reservmaskin. En del av vår styrka är vi har en stor maskinpark och snabbt kan ersätta en maskin om vi råkar ut för ett tekniskt problem. Biobränsleproduktionen har inte stoppat någonstans i vinter på grund av att någon maskin har gått sönder, säger Fredrik Hellgren.

Soderenergi_flishugg
Vid Igelstaverket finns det plats att lagra cirka 4 000 ton flisat bränsle och flisning får ske från klockan 06 på morgonen till 22 på kvällen. Norbio använder en Jenz 820 utrustad med både bandutmatning och utkast.

Norbios första maskin från Albach

– Vi valde maskinen från Albach för att vi såg en möjlighet att prova en ny maskin och vi hade hört positiva omdömen om den. Vi har använt maskinen mest i Norge hittills. Mindre volym som ska sönderdelas på varje plats gör att Albachmaskinen passar bra, eftersom den kan flyttas snabbt och kan skötas av en person. Vi har använt maskinen både i skogen och på terminalflisning och den passar bra till båda.

Norbio har sex anställda i Sverige, men i hela NEG-koncernen finns cirka 50 personer verksamma och de jobbar i både Sverige och Norge beroende på var det finns störst behov för tillfället. Det finns fler aktörer inom sönderdelning i Sverige som är i samma storlek som Norbio.

– Men om vi slår ihop verksamheterna i Norge och Sverige är vi nog störst. Vår ambition är att expandera genom att försöka få fler kunder inom vårt verksamhetsområde. Det handlar bland annat om ha korta transporter mellan kunderna och att effektivisera verksamheten, säger Fredrik Hellgren.

Text: Anders Haaker


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Fakta

Kort om Söderenergis bränslehantering

Den sönderdelning som Norbio utför på Igelstas bränsleplaner är bara en del av Söderenergis bränslehantering. Söderenergi hanterar årligen omkring 3 miljoner kubikmeter bränslen, motsvarande 2 940 GWh energi under 2017. Av detta var 1686 GWh returflis, 589 GWh skogsbränsle, 510 GWh sorterat verksamhetsavfall, 109 GWh träpellets, 29 GWh bioolja och 17 GWh eldningsolja. Bränslet tas emot med fartyg, tåg och lastbil.

På Igelstaanläggningen sker sönderdelning dels i två stationära mottagningsstationer för bränsle byggda av Raumaster med krossar från IQR, dels i mobila flishuggar. En stor del skogsbränsle tas emot och sönderdelas på Nykvarnsterminalen med mobila maskiner.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy