Alla ämnen
Biokraft

Nya tester visar: Gasturbiner med HVO kan stärka elbalansen i Göteborg

Göteborg Energi och Siemens Energy har med ny teknik framgångsrikt kört en gasturbin i Rya kraftvärmeverk med flytande biobränsle istället för naturgas. Detta öppnar nya möjligheter för omställningen av Rya KVV men också för hållbar elproduktion i fler gasturbiner både nationellt och globalt.

Projektet med förnybara biobränslen har pågått sedan 2019 och har nu resulterat i ett lyckat drifttest med HVO100. Under två dagar kördes anläggningen på hydrerad vegetabilisk olja, det vill säga HVO, som är ett dieselbränsle baserat på förnybara råvaror. Detta visar att både uppstart av anläggningen och stabil drift med ett förnyelsebart biobränsle i ett gasturbinkraftverk som Rya KVV är möjligt.

Rya kvv
Göteborg Energi och Siemens Energy har med ny teknik framgångsrikt kört en gasturbin i Rya kraftvärmeverk med flytande biobränsle istället för naturgas. Göteborg Energi och Siemens Energy har med ny teknik framgångsrikt kört en gasturbin i Rya kraftvärmeverk med flytande biobränsle istället för naturgas.

Viktig roll i elförsörjningen

I Rya KVV produceras både fjärrvärme och el. Anläggningen har en viktig roll inte minst i Göteborgs elförsörjning.
– Vårt mål är att, senast år 2025, tillhandahålla en fjärrvärme som helt kommer från förnybara eller återvunna källor och omställningen av Rya KVV är en viktig del i det arbetet. Att vi nu tillsammans med Siemens Energy konkret har kunnat visa på möjligheterna med förnybara bränslen i gasturbiner är utomordentligt glädjande och viktigt för vårt fortsatta arbete, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Hans Holmström, VD på Siemens Energy konstaterar att den gasturbinteknologi som företaget utvecklar kan användas både som baskraft och balanskraft beroende på vilka behov som finns.

– Vi kan sedan tidigare elda förnybara bränslen som biogas och höga andelar vätgas i våra gasturbiner och målsättningen är att inom snar framtid kunna erbjuda flera alternativ för att köra 100 procent förnybart, inklusive flytande bränslen. Eftersom många av våra kunder idag har gasturbiner som tillhandahåller balanskraft, och vi ser att detta kommer öka i framtiden, är flytande förnybara bränslen som kräver relativt lite lagringsutrymme ett bra alternativ.
– Genom vårt lyckade samarbete i Rya KVV har vi visat på möjligheten som finns för övergång till hållbara bränslen, säger han.

Lokalt flytande biobränsle

Nästa fas för projektet är att utvärdera och ta lärdomarna från de genomförda testerna i det fortsatta utvecklingsarbetet kring flytande biobränslen i gasturbiner med målet är att utöka bränsleflexibiliteten ytterligare. Projektet tittar bland annat på de biobränslen som tillverkas vid raffinaderierna i Göteborg, vilket skulle minska mängden transporter för Rya KVV.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy