Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Patenterad teknik renar aska från salter och metaller

Stena Metalls dotterbolag HaloSep AB planerar för en utvecklingsanläggning i Skarvikshamnen i Göteborg. Med HaloSep-tekniken renas flygaska som bildas i förbränningsanläggningar från salter och metaller. Den återstående askprodukten kan deponeras som icke farligt avfall, eller användas som konstruktionsmaterial

Projektet är ett stort steg i den gröna omställningen, av 600 ton aska kommer 17 ton metaller kunna utvinnas. Metallprodukten kan sedan gå som råvara till smältverk. Ett slags kretslopp alltså.

Sedan tidigare finns en anläggning i fullskala i Danmark. Även denna anläggning har utvecklats av Stena metall. Skillnaden mellan dessa anläggningar är att den svenska kommer vara mindre och med syfte att vidareutveckla och kundanpassa processen. I den nya anläggning ska det dessutom gå att ställa om produktionen beroende på vilken typ av aska som kommer in.

Bild från anläggningen på Vestforbrænding i Köpenhamn
Bild från anläggningen på Vestforbrænding i Köpenhamn Bild från anläggningen på Vestforbrænding i Köpenhamn

COWI har bistått vid samrådsmöten inför att anläggningen ska byggas. Nu har COWI fått ansvaret att ta fram en grundläggande design och ett förfrågningsunderlag för delsystem och en totalentreprenad.

– Vi gör en förprojektering utifrån grunderna som finns från den danska anläggningen med vissa anpassningar för det svenska projektet. Den svenska anläggningen ska bland annat kunna modifieras för olika typer av aska, säger Annelie Albertsson, projektledare inom industri på COWI.

Cirkulär återvinning för en grön omställning

Genom att utvinna metaller och saltvatten ur aska kan man skapa en återvinning som bidrar till den gröna omställningen. Att den nya anläggningen dessutom går att ställa om beroende på typ av aska gör att man kan trimma in processparametrarna för högsta möjliga återvinning.

– Det är kul att vara med i ett projekt där man siktar på att skapa en cirkulär återvinning. Det är roligt att det finns drivkrafter att göra bra grejer för den gröna omställningen, och vi har flera sådana projekt igång, säger Annelie Albertsson.

Erfarenhet från anläggning i Danmark

Hos Vestforbrænding i Köpenhamn, Danmarks största avfallsbolag finns den första fullskaleanläggningen med den patenterade tekniken för att rena aska. COWI var med i det projektet och det var bland annat via den vägen som COWI även fick uppdrag i HaloSeps projekt. Sofia Ohlsson, projektingenjör på COWI, ser det som positivt att COWI har tillgång till det danska underlaget. Men menar samtidigt att det är nya förutsättningar för det svenska projektet.

– Vi har stor kunskap och erfarenhet kring industrianläggningar och kan vara med och påverka en hel del. Vi har naturligtvis stor nytta av att ha tillgång till underlag från projektet i Danmark, men det är aldrig en copy paste eftersom förutsättningarna är olika. Projektet i Danmark är inte helt avslutat och därmed saknas information om hur det slutliga resultatet blev, vilket har gjort det svårare att dra ett till ett paralleller, säger Sofia Ohlsson.

I slutet av 2020 fick COWI klartecken och beställning att starta uppdraget. I mitten av mars väntas COWI ha levererat sin del av projektet.

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy