Alla ämnen
Premium! Upplåst ett par dagar ⭐️

Så minskar Kopparstaden elberoendet i Sundborn med ny pelletsvärme

När bergvärmen i Kopparstadens hyresfastigheter i Sundborn behövde renoveras initierade det allmännyttiga bolaget istället byggandet av ett litet fjärrvärmenät. Tack vare samarbete med kommunens lokalförvaltning och energibolag, Falu Energi och Vatten, blir investeringen både ekonomiskt och miljömässigt lönsam samtidigt som behovet av elenergi och eleffekt minskar.

I Sundborn, ett mindre samhälle utanför Falun med cirka tusen invånare, pågår de sista förberedelserna för att färdigställa ett nytt lokalt fjärrvärmenät.

Dels byggs en fjärrvärmecentral med en pelletspanna, dels grävs 700 meter ledning ner och nya undercentraler installeras. Anläggningen tas i drift våren 2022, då de första tolv hyreslägenheterna ansluts.

Kenneth Ahlström
Kenneth Ahlström, miljö- och energichef på Kopparstaden. Kenneth Ahlström, miljö- och energichef på Kopparstaden.

– Men vi räknar med att ansluta skolan i Sundborn och de 24 nya lägenheter vi håller på att bygga under första halvan av 2023, säger Kenneth Ahlström, miljö och energichef för Kopparstaden, Falu kommuns helägda bostadsbolag som äger och förvaltar cirka sex tusen lägenheter.

Samarbetsprojekt som prisats av Klimatinitiativet

Projektet har uppmärksammats av Allmännyttans Klimatinitiativ, som utsett initiativet till vinnare i kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi”. Enligt juryn visar projektet hur klimatnytta kan uppnås om fastighetsägare och energiföretag samverkar om lokal energiförsörjning.

Pellets istället för el

Cirkulärt lokalt kretsloppstänk ger mer lokalproducerad el

Genom att Kopparstaden ersätter uppvärmning via värmepumpar med en närvärmecentral som drivs med pellets minskar behovet av både elenergi och eleffekt. Råvaran till pellets kommer från det lokala sågverket i Insjön, pellets tillverkas med hjälp av spillvärme från biokraftvärmeverket Västermalmsverket i Falun.

När mer värme behövs kan kraftvärmeverkets elproduktion köras fler timmar och mer el produceras. Genom att använda pellets istället för el till uppvärmning i Sundborn frigörs elenergi och eleffekt till andra behov som transporter eller el till belysning och ventilation i nya fastigheter.

– Fjärrvärme Sundborn kommer ha en biobränslepanna med pellets från Falun. Pellets som tillverkas i vårt bioenergikombinat med hjälp av överskottsvärme och spillprodukter från lokala sågverk. På så vis skapas ett lokalt, cirkulärt och förnybart kretslopp. Den gemensamma satsningen gör också att vi undviker en effektökning i det lokala elnätet, säger Sofie Bergsten, projektledare för Fjärrvärme Sundborn.

– Vi har ett gott samarbete med Falu Energi och Vatten. Vi hade inte klarat av det på egen hand. Men investeringen bygger på affärsmässiga och miljömässiga kalkyler, och är fullt genomförbar även för privata fastighetsbolag, säger Kenneth Ahlström.

Sundborn fjärrvärme
Det nya fjärrvärmenätet kommer att värma skola och idrottshall samt Kopparstadens fastigheter på Blomstervägen och Kyrkvägen, och de nya hyreshusen längst Ramsnäsvägen. Detta blir Falu Energi och Vattens minsta fjärrvärmeanläggning med ett avgränsat antal kunder. Illustration: Falu Energi & Vatten. Det nya fjärrvärmenätet kommer att värma skola och idrottshall samt Kopparstadens fastigheter på Blomstervägen och Kyrkvägen, och de nya hyreshusen längst Ramsnäsvägen. Detta blir Falu Energi och Vattens minsta fjärrvärmeanläggning med ett avgränsat antal kunder. Illustration: Falu Energi & Vatten.

Behov av renovering

Kopparstaden äger och förvaltar i dag 24 befintliga lägenheter i Sundborn. Hälften av lägenheterna har kallhyra (vattenburen elvärme) och övriga värms upp med bergvärme – under riktigt kalla dagar startas även den gamla oljepannan.

Men anläggningen, som varit i drift sedan 1995, har fungerat allt sämre. Eftersom Kopparstaden dessutom håller på att bygga 24 nya lägenheter i Sundborn (inflyttning 2023) var det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp.

Från elvärme till pelletsvärme

– Från början var alla övertygade om att vi skulle investera i nya värmepumpar. Men det skulle ha inneburit cirka 50 000 kWh ökad elanvändning i Sundborn i samband med nyproduktionen, och jag är inte särskilt förtjust i att använda el för att värma hus, säger Kenneth Ahlström, som istället tog kontakt med energibolaget Falu Energi och Vatten och Falu kommuns Sektor Service och föreslog att gemensamt fjärrvärmenät.

Fakta om värmecentralen i Sundborn

  • Beställare: Falu Energi och Vatten
  • Byggentreprenör: PEAB
  • Pannleverantör: Bioptima
  • Pelletspanna för baslast: 350 kW effekt
  • Biooljepanna för topplast: 450 kW effekt

– De första reaktionerna var att underlaget för fjärrvärme i Sundborn är för litet. Men när Falu Energi och Vatten hade tittat på de olika alternativen och tagit in offerter hittade vi en lösning som innebar ungefär samma investeringskostnad som ny bergvärme, säger Kenneth Ahlström.

Sofie BergstenSofie Bergsten på Falu Energi & Vatten jobbar som projektledare för Fjärrvärme Sundborn.

Elbehovet minskar med mer än 90 procent

Fördelarna med fjärrvärme istället för bergvärme är flera, konstaterar Kenneth Ahlström. Dels sänks bolagets elbehov rejält. De cirka 60 000 kWh el som behövs varje år för att driva nuvarande värmepump kommer att reduceras till omkring 4 000 kWh.

– Även efter att vi anslutit de 24 nya lägenheterna som vi bygger i Sundborn minskar bolagets totala belastning på elsystemet.

Vi visste att Falu kommun planerade för renovering av skolan och idrottshallen i Sundborn, vilket vi såg som ett perfekt tillfälle för att tillföra ett nytt energisystem i den idylliska byn. Totalt kommer cirka 250 000 kWh elenergi per år avlastas elnätet i Sundborn, säger Kenneth Ahlström.

Stabilare driftkostnad

Kenneth Ahlström ser också en trygghet för Kopparstaden att styra bort energianvändningen från el. Fjärrvärme bidrar till en mer förutsägbar driftsekonomi jämfört med värmepumpar.

Underhållskostnaden sänks och förhoppningsvis även den totala driftkostnaden, säger han.

– Över tid har vi sett att fjärrvärmekostnaden går upp ungefär en procent per år. Med elpriset har man ingen aning om var det landar och vad händer på sikt med nätavgifterna? Ingen kan garantera priset på skogsråvara men jag känner mig ändå tryggare med en biobränsleanläggning.

Sundborn
De röda hyreshusen i förgrunden är de nya husen. Uppe till vänster syns skolan, förskolan och sporthallen som kommer att anslutas.  Mitt i bilden ligger Konsum-butiken. Till höger om Konsum ligger Kopparstadens befintliga hyreshus där en värmepump ersätts med pelletsvärme i mars 2022. De röda hyreshusen i förgrunden är de nya husen. Uppe till vänster syns skolan, förskolan och sporthallen som kommer att anslutas.  Mitt i bilden ligger Konsum-butiken. Till höger om Konsum ligger Kopparstadens befintliga hyreshus där en värmepump ersätts med pelletsvärme i mars 2022.

Delar på anslutningskostnaden

Totalt landar anslutningsavgifterna på cirka fem miljoner kronor. Kopparstaden står för hälften och kommunens Sektor Service för lika mycket.

– Vi går plus minus noll på investeringskostnaden jämfört med om vi investerat i ny bergvärme. Det är enbart för att vi samordnade investeringen med kommunen och fick ett tillräckligt stort värmeunderlag genom ett gemensamt systemtänk.

Inför större investeringar: ”Prata med konkurrenter”

Kenneth Ahlström betonar att samarbetet mellan Kopparstaden och de andra kommunala bolagen – ett slags energigemenskap – varit en helt avgörande framgångsfaktor i projektet.

Kenneth Ahlström uppmanar alla fastighetsägare, såväl kommunala som privata, att inför större investeringar lägga eventuell prestige åt sidan och öppna en dialog – även med bolag  som vanligtvis ses som konkurrenter.

– De sitter kanske med samma problem som ni. Man behöver inte skriva kontrakt bara för att man tar en kontakt.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy