Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i investeringsbidrag från Klimatklivet

Scandinavian Biogas koncernen har, genom två dotterbolag, beviljats investeringsbidrag från Klimatklivet  om 135 miljoner kronor. Bidragen gäller projekt för utbyggnad av produktionskapacitet samt flytandegöring av den biogas som produceras vid bolagens anläggningar i Stockholmsregionen.

Klimatklivet är ett stöd för att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Naturvårdsverket är de som beslutar vilka projekt som ska tilldelas stöd. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Scandinavian Biogas producerar biogas vid bland annat Henriksdal i Stockholm.Scandinavian Biogas producerar biogas vid bland annat Henriksdal i Stockholm.

235 GWh flytande biogas

Projekten planeras påbörjas under 2021, och kommer sammanlagt att möjliggöra en årlig produktion av 235 GWh flytande biogas (LBG) i Stockholm. Det motsvarar ungefär 23,5 miljoner liter diesel.

Det är framför allt transportsektorn som allt oftare väljer biogas som en möjlighet att klara de ökade kraven på mindre klimatavtryck. Över hela Europa byggs nu ett nät av tankstationer för biogas för att klara de tunga transporternas krav. I Sverige har antalet tankstationer för biogas ökat med över 200 procent  sedan 2018. I och med att den flytande biogasen (LBG), bara kräver en sjättedel av den tankvolym som gasformig biogas behöver så har möjligheten att transportera gasen och att tanka fordon med den blivit ett mycket intressant alternativ.

Ökad efterfrågan

– Investeringsbidraget visar att Klimatklivet tror på våra projekt, och att vi har finansiell styrka att fullfölja dem. Detta är helt i linje med affärsområde Sveriges omställning till flytande biogas. Vi ser en markant ökad efterfrågan på flytande biogas både från nationella och europeiska kunder, säger Michael Wallis Olausson, affärsområdeschef för Sverige, på Scandinavian Biogas.

–Projekten i Stockholm är en viktig del i koncernens tillväxt och anpassning till en växande marknad med nya kundsegment. Bidragen från Klimatklivet  är viktiga steg  mot koncernens mål för 2024 som är att uppnå minst 700 GWh produktionskapacitet och en EBITDA marginal om minst 30 procent, säger Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas koncernen.

 

Om Scandianavian Biogas

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen som är CO2-neutral är utvunnet ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 355 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en total omsättning på 455 mSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy