Alla ämnen
Bioenergi i industri

Södra fokuserar på ny teknik för produktion av biodrivmedel

Södra arbetar med ett program kallat Ett fossilfritt Södra inriktat på att öka både utbud och efterfrågan på biodrivmedel samt att vara föregångare för andra. Vad händer just nu inom Södras verksamhet för produktion av biodrivmedel? Henrik Brodin, ansvarig för Ett fossilfritt Södra, ger här några svar.

metanolanläggningen i Mönsterås
Komponenterna till metanolanläggningen i Mönsterås har levererats av Andritz. Nu återstår att koppla ihop alla delar. Till hösten börjar Södra testköra anläggningen. Produktionen av metanol kan börja vid årsskiftet. Foto: Södra metanolanläggningen i Mönsterås

Södra satsar på biodrivmedel dels genom de två delägda bolagen SunPine och Silva Green Fuel samt dels genom produktion av biometanol i egen regi.

– Både produktionen av biometanol och Silva Green Fuel-projektet är baserade på helt nya tekniker och det finns utmaningar. Men båda projekten flyter på bra och vi ser med stor tillförsikt på dem och är fokuserade på att de ska fungera och gå bra. Komponenterna till metanolanläggningen i Mönsterås har levererats av Andritz. Nu återstår att koppla ihop alla delar. Till hösten börjar vi testköra anläggningen. Projektet har följt planen och ambitionen är att börja leverera metanol vid årsskiftet, säger Henrik Brodin.

Användning av metanol

I dagsläget är det inte klart vem som ska ta emot den metanol som Södra ska producera.

Det är inte klart utan beror på vad som händer med styrmedel. I dag är till exempel energiskatten baserad på volym och inte på energiinnehåll. Det är väldigt negativt för metanolen som har lågt energiinnehåll per liter. Avsättningen påverkas också av utvecklingen inom reduktionsplikten och för höginblandade drivmedel. Det finns oklarheter som gör att vi avvaktar med var vi ska placera metanolen, om det blir i Sverige eller utomlands är mycket beroende på svenska styrmedel, säger Henrik Brodin.

Metanollastbil

Södra är intresserade av att använda metanol som drivmedel för lastbilar och är med i ett par projekt fokuserade på detta.

– Vi vet till exempel att Sveaskog tidigare har kört timmerbilar med det metanolbaserade bränslet DME. Det skulle vara väldigt intressant att göra det och vi tittar även på om vi skulle kunna köra med M100 eller MD95. Metanol är ett intressant bränsle för framtiden eftersom det är en enkel alkohol och enkelt att framställa. Metanol har ett lågt energiinnehåll, men är en bra energi-bärare, förklarar Henrik Brodin.

Henrik Brodin
Henrik Brodin, projektledare för Ett fossilfritt Södra. Foto: Martina Wärenfeldt Henrik Brodin

Demoanläggning i Norge

Silva Green Fuels demoanläggning ska köras under cirka 2 000 timmar under ett års tid. Anläggningen byggs inte för att köras kommersiellt utan är en demoanläggning för att testa tekniken och baserat på resultatet kunna ta beslut om att bygga en större kommersiell fabrik. Produktionskapaciteten i demoanläggningen är cirka 4 kubikmeter förnybar olja per dygn. Projektet ligger lite efter tidplanen beroende på att närboende har överklagat tillståndet.

– Vi känner oss tillfreds med tekniken och vi tror på den. Vår ambition är att få klar demoanläggningen under 2021 och det ser lovande ut. Efter testfasen ska demoanläggningen avvecklas och en stor anläggning kan komma att byggas på samma plats. Men det är inte givet att bygga fabriken på den platsen, säger Henrik Brodin.

Bättre förutsättningar krävs i Sverige

Södra jobbar även med att påverka politiska styrmedel för att möjliggöra omställningen på ett lönsamt sätt. Demoanläggningen i Norge som Södra driver tillsammans med Statkraft fick stöd från norska staten.

Vi har bra dialog med norska myndigheter och vi har bättre förutsättningar i Norge än vad vi skulle kunnat få i Sverige. Det är därför vi bygger demoanläggningen i Norge istället för Sverige.

Två nya biodrivmedelsprojekt i Finland har aviserats under första halvan av 2019, Nordfuel och Green Fuel Nordic. Hur är förutsättningarna för att investera i biodrivmedelsproduktion i Sverige?

– Det är just nu bättre förutsättningar att bygga biodrivmedelsanläggningar utomlands och exportera drivmedlet till Sverige. Det är därför det händer mycket i till exempel Norge och Finland. Det är enkelt, styrmedel ger väldigt bra resultat i vissa länder. Där måste Sverige göra förbättringar. Det fungerar inte att bara genom åtgärder stimulera konsumtion och tro att det också ger ökad produktion på en global marknad för produkter som är enkla att frakta. Politikerna har mest fokuserat på konsumtion och det är därför som det inte tas fler investeringsbeslut för anläggningar i Sverige,
säger Henrik Brodin.

Täcker merkostnader

Södra satsat även på att öka efterfrågan på biodrivmedel inom företaget. Södra har avsatt 20 miljoner kronor att använda till merkostnader för hållbara transporter som kan uppstå inom olika delar av Södra. Tanken är att ett affärsområde inom Södra som vill gå före och göra något inom fossilfria transporter ska avlastas ekonomiskt.

– Med hjälp av dessa 20 miljoner kan vi bidra till att bygga upp efterfrågan på nya tekniska lösningar och skapa förutsättningar för att arbeta långsiktigt utan att det kommer i konflikt med det dagliga operativa arbetet. Det handlar om att utveckla nya tekniker där vi ser  tydliga affärsmöjligheter för Södra framöver. Det kan handla om kostnaden för att sätta upp en tank för DME eller metanol. Det kan handla om en merkostnad för att köpa en metanollastbil, säger Henrik Brodin.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy