Alla ämnen
Bioekonomi

Södra stärker affär inom energi och kemikalier med nytt produktområde

Södra stärker affär inom energi och kemikalier med nytt produktområde
Johannes Bogren, idag ansvarig för Södra Cell Bioproducts, blir ny Vice President Marketing & Sales Södra Bioproducts.

Energi- och kemikalieaffären är en viktig del av Södras strategi och ett område som ska växa och ytterligare öka bidraget till en fossilfri framtid. Därför bildas nu produktområdet Södra Bioproducts för att ytterligare stärka kunderbjudandet genom en mer sammanhållen affär och försäljning.

Södras framtida produktportfölj består av fem huvudsakliga affärer – sågade trävaror, massa, sammansatta träprodukter, koldioxidinfångning samt energi och kemikalier. Energi- och kemikalieaffären ska fortsätta växa och vara ett ytterligare ben för Södra där hela trädet förädlas för framtidens gröna ekonomi. För att utveckla och optimera den befintliga affären bildas nu produktområdet Södra Bioproducts där ansvaret för kunderbjudandet inom energi och kemikalier samlas. Johannes Bogren, idag ansvarig för Södra Cell Bioproducts, blir ny Vice President Marketing & Sales Södra Bioproducts. Södra Cell Bioproducts startades hösten 2019.

Samlat grepp

– Genom att ta ett samlat grepp om hela vår energi- och kemikalieaffär kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en bredare produktportfölj, bättre service och ett utvecklat kunderbjudande. Vi vill också ta en tydlig roll i samhällets omställning till en fossilfri framtid och det finns ett stort behov av gröna produkter. Detta gör Södra till en än mer attraktiv samarbetspartner, säger Johannes Bogren.

Utveckla affären

Södra Bioproducts kommer att ansvara för att utveckla och optimera den befintliga affären som omfattar el, fjärrvärme, fasta bränsleprodukter och flytande produkter som biometanol, tallolja, och terpentin. Produktionsansvaret ligger fortsatt kvar inom Södras olika affärsområden.

Viktigt område för strategisk utveckling

Energi- och kemikalier är ett ben som idag står för 7% av intäkten och ett ben där Södra ska fortsätta växa. Genom att utveckla energi- och kemikalieaffären stärker vi skogsgårdens lönsamhet på kort och lång sikt. Det är också ett sätt att öka takten i både vårt eget och kundernas klimatarbete.

Nya affärer i sikte

– Genom bättre samverkan, datadrivna beslut och ett ledande kunderbjudande för de befintliga produkterna kommer vi kunna ta oss en bit på vägen. På sikt ska vi också utveckla nya affärer, till exempel lignin och investeringar för storskalig bioraffinaderiverksamhet. Det är en viktig del av vår strategi och vårt uppdrag, säger strategichef Malin Nordin.

Malin Nordin strategichef
Malin Nordin strategichef, Södra. Malin Nordin strategichef, Södra.

Produkter i Södra Bioproducts

Dissolvingmassa, tallolja, terpentin, biometanol, el, fjärrvärme, pellets, loggs, kutterspån, bark, sågspån, torrflis, skogsflis och bränsleved. Intäkterna från dessa produkter är 4–5 miljarder kronor per år.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy