Alla ämnen
Karriär

Södras vision: en modern arbetsplats fri från kränkningar

Nyhet från Södra. #metoo har gett kvinnor mod att berätta om maktmissbruk, hot, sexuella trakasserier och övergrepp. Det är upprörande läsning som manar till självrannsakan och reflektion över hur vi arbetar med dessa frågor inom Södra.

Idag har det gått ett år sedan det öppna brevet ”Från hashtag till handling” undertecknades av en grupp kvinnliga jägmästarstudenter vid SLU under #slutavverkat. Detta gav framdrift i jämställdhetsfrågorna inom skogsnäringen. Uppropet skapade på detta sätt en större medvetenhet och förståelse för hur situationerna som kvinnor upplever i skogsnäringen kan se ut. Att brevet skrevs var välkommet och genererade givande möten och workshops mellan studenter och skogsnäringen för att samtala om jämställdhet och inkludering inom skogsbranschen. Berättelserna från såväl det öppna brevet, #slutavverkat och studentmötena blir viktiga tillskott i Södras arbete med jämställdhet.

Södras medarbetarundersökning och PULS-mätning visar att företaget inte är skyddat från kränkningar. Därför är det nödvändigt att i vardagen återkoppla och påminna om Södras värdegrund ”värdeskapande relationer, långsiktigt agerande”.

Nolltolerans mot kränkningar

En värdegrund, våra gemensamma värderingar och vår samlade företagskultur, är något som alla medarbetare måste stå upp för, försvara och ta ansvar för dess efterlevnad. Arbetet med värdegrunden har stärkts av att våra medarbetare tillsammans tolkat värdegrunden för att nå samsyn, det vill säga, att när vi löpande tolkar och omsätter värdegrunden till konkreta beteendemönster i vardagen, då kommer den genomsyra verksamheten och ge önskad effekt. Alla medarbetare ska verka utifrån Södras värdegrund i sitt arbete – annars har man ingen framtid inom Södra!

Södra har nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling och diskriminering. Vi har arbetat målmedvetet med dessa frågor genom seminarier för chefer, utbildning för våra medarbetare och tydliggöranden i våra ledarutvecklingsprogram för att nämna några insatser.

Om en medarbetare upplever eller har utsatts för en kränkande handling i sitt arbete är det viktigt att detta snabbt uppdagas – då kan vi agera och agera med kraft. Anmälan av handlingar som strider mot hur medarbetare ska uppföra sig mot varandra görs till närmaste chef, annan person i ledande ställning, Södras HR-avdelning, facklig representant eller genom Södras Whistleblowerfunktion. Södras Whistleblowerombud ansvarar sedan för utredning av anmälan och ansvarig chef för korrigerande åtgärder.

En god och säker arbetsmiljö är en av Södras viktigaste frågor. Vi vet att arbetsmiljön är viktig för vår konkurrenskraft och därmed vår lönsamhet. Vi vill vara en modern arbetsplats med ett inkluderande arbetsklimat där alla har lika möjligheter att bidra med erfarenhet och kompetens. Vår målsättning är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt hållbar arbetsmiljö, där alla medarbetare kan känna sig säkra, trivas och utvecklas i sitt arbete.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy