Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Sörmlänningar vill ha närproducerade drivmedel

Åtta av tio sörmlänningar vill att kommuner och landsting ska ta hänsyn till det lokala näringslivet och landsbygdsutveckling när de upphandlar förnybara drivmedel och transporttjänster som kollektivtrafik och färdtjänst, skriver LRF i ett pressmeddelande.

Det framgår av en ny SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av LRF Södermanland.
– Det är glädjande att så många vill främja lokalproducerade drivmedel, säger Kjell Johansson, lantbrukare i Jönåker utanför Nyköping.

Biogasanläggning

Tillsammans med fem andra lantbrukare i Nyköpingsområdet arbetar Kjell med att få till stånd en biogasanläggning för produktion av förnybart drivmedel. Ytterligare en biogasanläggning ligger i startgroparna utanför Strängnäs. Anläggningarna skulle tillsammans kunna förse hela Södermanlands kollektivtrafik med lokalproducerad biogas. Men för att produktionen ska kunna starta behövs långsiktiga avtal med köpare av biogasen.

Närproducerade biodrivmedel

Det blir allt vanligare att kommuner och landsting har uttalade mål eller policys för att öka andelen av inköpta livsmedel som är lokalproducerade. Tre anledningar är att det bidrar till regional utveckling, ökad självförsörjning och biologisk mångfald. Motsvarande målsättningar finns sällan för drivmedel, men är önskvärda då de kan bidra med samma nyttor.

– Sverige har en fantastisk potential när det gäller produktion av hållbara biodrivmedel från lantbruket. Att förverkliga denna potential är avgörande för en omställning av transportsektorn från fossila bränslen till förnybara och mer klimatvänliga alternativ. Om offentliga aktörer och privatpersoner börjar tänka närproducerat när de köper drivmedel på samma sätt som när de köper livsmedel skulle det innebära mycket för det lokala näringslivet och för den svenska landsbygden, säger Ingemar Danielsson, en av de engagerade lantbrukarna i biogasanläggningen i Strängnäs.

Initiativ krävs

Med råvaror från det svenska lantbruket produceras redan i dag etanol, RME och biogas till transportsektorn, vilket skapar tillväxt och arbetstillfällen i Sverige. Biogasen har dessutom fördelen att ta hand om avfall som uppstår lokalt och sluter kretsloppet genom att det vid produktionen bildas en näringsrik biogödsel som kan spridas på åkrar. Biogödseln kan i sin tur bidra till att öka produktionen av ekologiska livsmedel, vilket efterfrågas i kommunerna. Men för att alla fördelar med regionalt producerade drivmedel ska bli verklighet krävs initiativ både från lokal- och regionpolitiker.

Erik Erjeby, regionchef för LRF Södermanland.
Erik Erjeby, regionchef för LRF Södermanland. Foto: Caroline Andersson Erik Erjeby, regionchef för LRF Södermanland.

Våga ställa krav

– Politikerna i Södermanland måste aktivt våga ställa krav på att drivmedel som kan produceras i närområdet ska upphandlas i exempelvis busstrafiken. Då uppstår efterfrågan som behövs för att nya anläggningar ska kunna byggas. Politisk vilja kan skapa ökade möjligheter för ett framgångsrikt sörmländskt lantbruk och se till att svenska företag kan erbjuda hållbara lösningar till de stora utmaningar som samhället står inför, säger Erik Erjeby, regionchef för LRF Södermanland.

Fakta

FAKTA

Sammantaget har 2 301 personer deltagit i den webbaserade SIFO-undersökningen, varav 100 personer i Södermanland. Undersökningen genomfördes mellan den 6 och 19 december 2016.

På uppdrag av LRF Södermanland (Lantbrukarnas Riksförbund), i samarbete med Biogas Öst, ställdes frågan: Tycker du att kommuner och landsting ska ta hänsyn till aspekter som det lokala näringslivet och landsbygdsutveckling när de upphandlar förnybara drivmedel och transporttjänster, exempelvis kollektivtrafik och färdtjänst? Svarsalternativ: Ja, Nej, Tveksam/vet ej.

Det nationella resultatet visar att 80 procent av svenskarna har svarat ja och tycker att kommuner och landsting ska ta hänsyn till det lokala näringslivet och landsbygdsutveckling när de upphandlar förnybara drivmedel och transporttjänster som exempelvis kollektivtrafik och färdtjänst. I Södermanland var motsvarande resultat 77 procent.

  Biogas bildas när organiskt material, exempelvis gödsel, lantbruksgrödor, avloppsslam och matavfall bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö. I rötkammaren bildas förutom biogas en näringsrik biogödsel som kan användas som gödningsmedel.

Enligt statistik från Energimyndigheten (ET 2015:12) så var 94 procent av den biogas som användes i transportsektorn producerad i Sverige och med svenska råvaror. Stadsbussarna i till exempel Eskilstuna kör sedan flera år på biogas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy