Alla ämnen
Bioekonomi

Stockholm, Linköping och Malmö störst på energiåtervinning ur avfall 2017

Stockholm och Linköping är på första och andra plats när det gäller energiåtervinning ur avfall. På tredje plats kommer Malmö på listan över de största energiåtervinnarna i Sverige 2017.

Jönköping Energi har två pannor på Torsvik. I den ena används brännbart avfall från hushåll och verksamheter, och i den andra används biobränsle. Avfallspannan genererar el i en ångturbin med effekten 14 MW, biobränslepannans ångturbin genererar 35 MW el.
Jönköping Energi har två pannor på Torsvik. I den ena används brännbart avfall från hushåll och verksamheter, och i den andra används biobränsle. Avfallspannan genererar el i en ångturbin med effekten 14 MW, biobränslepannans ångturbin genererar 35 MW el. Jönköping Energi har två pannor på Torsvik. I den ena används brännbart avfall från hushåll och verksamheter, och i den andra används biobränsle. Avfallspannan genererar el i en ångturbin med effekten 14 MW, biobränslepannans ångturbin genererar 35 MW el.

Göteborg halkar ner till fjärde plats, även om det är tätt mellan plats två och fyra. På femte, sjätte och sjunde plats kommer Västerås, Uppsala och Norrköping. De sju största på listan har en produktion av värme och el på cirka 1 TWh eller mer baserad på energiåtervinning från avfall. Stockholm Exergis Högdalenverket är störst med närmare 2,3 TWh värme och el baserat på avfall under 2017. Underlaget till listan kommer från Avfall Sverige och gäller för medlemmar i Avfall Sverige.

Ökade med 2,45 procent

Från 2016 till 2017 ökade energiåtervinning ur avfall med 2,45 procent eller knappt 150 000 ton. Totalt användes 6,15 miljoner ton avfall till energiåtervinning i Sverige 2017, av denna mängd kom drygt 1,5 miljoner ton avfall från andra länder i Europa. Det var en ökning med 92 000 ton eller 6,6 procent jämfört med 2016.

Samlad statistik saknas

Energiåtervinning av avfall sker även i anläggningar som inte använder hushållsavfall, till exempel av Söderenergi. Den statistiken har inte Avfall Sverige tillgång till, det finns därmed inte någon samlad statistik över den energiåtervinningen av avfall i Sverige.

Läs mer om statistiken (Pdf) – Anläggningar, i storleksordning, som återvinner energi ur avfall 2017


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2018 – Här finns den som e-tidning

Fakta

Om avfall för energiåtervinning

Total mängd avfall till energiåtervinning 2017: 6 150 150 ton

Total mängd avfall till energiåtervinning 2016: 6 002 810 ton

Ökning jämfört med 2016: 147 340 ton (2,45 %)

Import 2017: 1 480 800 ton

Import 2016: 1 388 720 ton

Ökning: 2017: 92 080 ton (6,6 %)

Importens andel av total användning 2017: 24,1 %

Importens andel av total användning 2016: 23,1 %

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy