Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Stora Enso satsar på fjärrmätning av virke

Stora Enso Skog levererar årligen stora volymer virke till sina svenska industrier. Nu investerar företaget i modern digital teknik för att kunna automatisera virkesmätningen, effektivisera transporterna och få en högre kvalitet på informationen.

Varje dygn anländer i genomsnitt cirka 60 timmerbilar med massaved till Skoghall. Fjärrmätning av virke underlättar ökat öppethållande och medför kortare väntetider vid mätplatserna, vilket ger större flexibilitet i transportplaneringen.
Varje dygn anländer i genomsnitt cirka 60 timmerbilar med massaved till Skoghall. Fjärrmätning av virke underlättar ökat öppethållande och medför kortare väntetider vid mätplatserna, vilket ger större flexibilitet i transportplaneringen. Varje dygn anländer i genomsnitt cirka 60 timmerbilar med massaved till Skoghall. Fjärrmätning av virke underlättar ökat öppethållande och medför kortare väntetider vid mätplatserna, vilket ger större flexibilitet i transportplaneringen.

– Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför ännu effektivare transporter. Vi har tidigare använt tekniken på våra järnvägsterminaler och nu installerar vi den även på våra industrier och Skoghalls Bruk är först ut bland våra bruk att införa fjärrmätning, säger Lennart Stenquist, affärschef för Stora Enso Skog.

På bruket i Skoghall används 2,5 miljoner fastkubikmeter virke per år i tillverkningen av framförallt vätskekartong. Massaveden som kommer på bil mäts på plats av en opartisk aktör för att få fram underlag för betalning mellan köpare och säljare.

– I genomsnitt passerar det cirka 60 timmerbilar med massaved till Skoghall per dygn. Ökat öppethållande och kortare väntetider vid mätplatserna ger större flexibilitet i transportplaneringen. Kameror placerade i en rigg tar bilder på timmerbilarnas last, chauffören knappar in sina uppgifter, bilderna skickas för fjärrmätning och efter mottagningskontroll kan bilen åka vidare. På så sätt kan de nya mätningsteknikerna bidra till en logistikoptimering som ger vinster, såväl ekonomiskt som miljömässigt, förklarar Lennart Stenquist.

Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför ännu effektivare transporter, säger Lennart Stenquist, affärschef för Stora Enso Skog.
Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför ännu effektivare transporter, säger Lennart Stenquist, affärschef för Stora Enso Skog. Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför ännu effektivare transporter, säger Lennart Stenquist, affärschef för Stora Enso Skog.

Ytterligare fyra mätstationer

Under hösten kommer Stora Enso att uppföra ytterligare fyra mätstationer i Hällefors, Nymölla, Kvarnsveden och Fors. Företaget utreder även möjligheterna för Skutskärs massabruk att börja mäta med den nya tekniken.

– Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter så kan vi stärka vår internationella konkurrenskraft. Digitaliseringen underlättar även att exempelvis plocka fram och använda historiska mätdata. På sikt kommer genomströmningen av lastblar att bli snabbare och det leder till sänkta kostnader. Med tjänsten leveransavisering kan vi i god tid få veta när bilarna kommer och vilken last de har med sig, vilket gör att vi kan planera arbetet bättre och även korta ned virkesbilarnas stopptid ytterligare. Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential i den nya tekniken som idag bara kan ana, men som väntar runt hörnet, avslutar Lennart Stenquist.

Andreas Sandelin, JMT Åkeri, har just rapporterat sitt lass med massaved, som har mätts med kamerateknik.
Andreas Sandelin, JMT Åkeri, har just rapporterat sitt lass med massaved, som har mätts med kamerateknik. Andreas Sandelin, JMT Åkeri, har just rapporterat sitt lass med massaved, som har mätts med kamerateknik.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy