Alla ämnen
Skogsbränsle

Trävaror i grön supercykel för förnyelsebara råvaror

En ny grön supercykel för råvaror koncentreras till ett antal metaller samt förnyelsebara råvaror där skogsprodukter är de enskilt viktigaste för Sverige. Det skriver Danske Bank i sin senaste analys ”Skog & Ekonomi”.

Danske Banks analys ”Skog & Ekonomi” visar att skogsprodukter kan vara på väg in i en grön supercykel tillsammans med ett antal metaller.

– Metallerna krävs för elektrifieringsboomen och efterföljande energilagring. Biomassa från skogsprodukter krävs för att ersätta fossilbaserade material i exempelvis bioplaster och trävaror ersätter exempelvis betong vid nybyggnationer av flerfamiljshus, säger Johan Freij, författare till analysen.

ohan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige

Stigande trend

Priset på trävaror har haft en stigande trend för varje konjunkturnedgång och nu står vi inför en period med kraftiga infrastrukturinvesteringar generellt samt ett ökat husbyggande i trä.

– USA är trähusbyggarlandet nummer ett där 93 procent av enfamiljshusen och 73 procent av privata flerfamiljshus byggs med trästommar. USAs stora stimulanspaket i kombination med ett mycket stort uppdämt behov av bostadsbyggande talar för att uppgången kommer att vara långsiktig, säger Johan.

Den största orsaken till det nuvarande prisrallyt på trävaror är renoveringstrenden och ökat byggande i hela västvärlden vilket gett historiskt låga trävarulager. Priserna på sågade trävaror har de senaste åren gått från priser runt 400 USD/boardft’ till dagens priser på runt 700-800 dollar med pristoppar på uppemot 1000 dollar.

Utbudet av virke är dock begränsat. Världens största trävaruexportör Kanada har sänkt produktionen efter massiva insektsangrepp. Samtidigt planerar Ryssland exporttullar på sågtimmer. Danske Bank tror på långsiktigt högre trävarupriser och en ökad sågproduktion hos nordiska sågverk.

Fler träbyggnader i Sverige

I Sverige ökar byggandet av flerbostadshus med trästomme. Antalet byggda lägenheter i flerbostadshus med trästomme fyrfaldigades under perioden 2011 – 19 från tusen till fyra tusen enheter och uppgår nu till 20 procent av totala byggandet. Enligt preliminära siffror ökade trähusproduktionen med hela 18 procent under 2020 och lär fortsätta enligt flera källor i byggsektorn.

– När nu massiva träelement kommer på bred front så lär vi få se ny era över världen inom högt byggande i storstäderna. Där passar träelementen perfekt med sin låga vikt och flexibilitet till skräddarsydda lösningar. Denna förändring kommer att synas tydligt i statistiken inom några år, säger Johan Freij

En tredje drivkraft som visar på en möjlig supercykel för skogsprodukter är EU’s strategi ”Renovation Wave” (del av EU’s ”Green Deal”) med målet att fördubbla renoveringstakten av bostäder och offentliga byggnader med fokus på energibesparande åtgärder. Ett mål är att upp till 35 miljoner byggnader skall renoveras under den kommande tioårsperioden.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy