Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Uniper introducerar biobränsle i störningsreserven

Uniper genomfört tester med biobränslet HVO i en av gasturbinerna i Malmö som ingår i den svenska störningsreserven.

Uniper har nio gasturbiner som ingår i den svenska störningsreserven. Gasturbinerna används för att snabbt kunna hantera olika störningar i elsystemet, som ligger under systemoperatören Svenska kraftnäts ansvarsområde. Normalt sett används dieselolja för att driva gasturbinerna, men i somras gjordes ett antal tester med HVO, hydrerad vegetabilisk olja som till sin uppbyggnad är väldigt lik fossil dieselolja.

 

Alla relevanta data för prestanda och utsläppsmätningar är nu analyserade. Resultatet visar 90,15 procent koldioxidminskning med HVO jämfört med vanlig dieseldrift. Under testet förbrukades 63 kubikmeter HVO, vilket motsvarar en minskning med 163 ton koldioxid jämfört med motsvarande dieseldrift. 163 ton CO2 är ungefär lika mycket som 59 personbilar släpper ut på ett år.

Planerad driftsättning till sommaren

− Testet har gett oss de positiva svar som vi hoppades på. Framför allt har vi med proveldningen kunnat verifiera minskade koldioxidutsläpp. Vi har också säkerställt att HVO fungerar rent tekniskt både med uppstartstid och drift av gasturbinerna, berättar Mikael Nilsson, kraftverkschef på Uniper och ansvarig för störningsreserven.

− Nu tar vi konceptet vidare från proveldning till ett verkligt kommersiellt affärsförslag för Svenska kraftnät. Myndigheten ser potentialen i biooljan och är positiva till att byta bränsle. Ett investeringsbeslut är taget för att bygga en HVO-tank i Malmö. Förstudien är igång och vi hoppas systemet med HVO kan vara i drift efter sommaren 2022, säger Mikael Nilsson som ser en positiv framtid för konvertering till biobränsle för våra övriga gasturbiner inom Uniper.

Sommarens provkörning är ett pilotprojekt inom ramen för ”Making Net Zero Possible”, ett initiativ inom Unipers gasturbinflotta för att bli koldioxidneutrala senast 2035. Att använda biobränsle är ett av tre identifierade spår. De två övriga är vätgas och koldioxidavskiljning (CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage).

Läs mer: Gröna Bilister rekryterar ny generalsekreterare

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy