Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

5,8 miljoner till TreePower för utveckling av hållbart flygbränsle i Norrbotten

Det regionala samverkansprojektet TreePower och biojet beviljades 5,8 miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, för att skapa förutsättningar för produktion av hållbart flygbränsle i Norrbotten.

TreePower är ett regionalt trippel helix partnerskap mellan Luleå tekniska universitet, Piteå Science Park, Luleå Näringsliv, Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå energi, Pite energi, Sveaskog, Norra Skogsägarna, Bothnia Bioindustries Cluster, SAS, Sparbanken Nord, LTU holding, KIRAM och Region Norrbotten.

TreePower
Flygbränslet som ska tillverkas av skogsråvara, bygger på en lösning som forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklat. Foto: Pixabay Flygbränslet som ska tillverkas av skogsråvara, bygger på en lösning som forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklat. Foto: Pixabay

Internationell toppforskning vid Luleå tekniska universitet

– Luleå tekniska universitet har under flera år bedrivit internationellt uppmärksammad forskning kring bioflygbränsle från skogsrester. Detta ligger till grund för en vilja att satsa på bioflygbränsle från regionen. Genom samverkan i detta projekt  kommer vi att undersöka var en storskalig anläggning för tillverkning av biojetbränsle skulle kunna placeras. Vidare äger Luleå tekniska universitet en unik forskningsinfrastruktur i form av LTU Green Fuels som kan anpassas för att testa olika råvaror och processlösningar för produktion av biojet, säger Fredrik Granberg, forskare vid Luleå tekniska universitet och platschef vid LTU Green Fuels.

Unika förutsättningar i norra Sverige

Flygbränslet som ska tillverkas av skogsråvara, bygger på en lösning som forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklat, som innebär att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg, kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Projektets mål är att skapa ett sammanhållet helhetskoncept för produktion av bioflygbränsle, med utgångspunkt i de unika regionala förutsättningarna som finns i Norra Sverige.
– Regionen är stark inom innovation och har en väl etablerad samverkan mellan olika aktörer. Vi har en stark skogsindustriell värdekedja och ett brett partnerskap med bland annat energibolag, kommuner, flygbolag och andra regionala aktörer. Därmed finns goda möjligheter att validera ett koncept för storskalig kommersiell produktion just här, säger Ulf Westerberg, Innovationsledare på Piteå Science Park.

Stärka förutsättningarna

Projektet ska stärka förutsättningarna för en möjlig framtida etablering. Frågor som marknadsincitament, råvaruflöden, produktionsvolymer, processteknik och ekonomiska förutsättningar att belysas och sammanställas i helhetskoncept för storskalig produktion.
– Såväl fossilfrihet som självförsörjning, cirkularitet, och hållbar mobilitet är stora samhällsutmaningar för alla branscher att förhålla sig till. Genom det breda partnerskapet i TreePower kommer vi kunna påskynda en större, nödvändig och tvärsektoriell omställning som handlar om mer än bara flyg, säger Carl Wangel, projektsamordnare TreePower och affärsutvecklingschef på Luleå Näringsliv.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy