Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Axfood ökar användningen av fossila drivmedel

Under 2018 har Axfood minskat användningen av HVO100 och istället ökat andelen fossila drivmedel. Samtidigt tar Axfood nya steg för att använda fler förnybara drivmedel och nå fossilfria transporter på lite längre sikt.

Åsa Domeij
– Vi har kommit fram till att vi tycker att det är viktigare med samhälls–påverkan än att vi själva har låga koldioxidutsläpp på kort sikt, säger Åsa Domeij och förklarar Axfoods satsning på fordon för fossilfria drivmedel. Åsa Domeij

Axfood har justerat sin strategi för att nå fossilfria transporter. Användningen av HVO100 har minskat och Axfood satsar på diversifiering, det vill säga flera fossilfria drivmedel som komprimerad och flytande biogas, RME, ED95 och el. Axfood kommer stegvis att investera i nya lastbilar för dessa drivmedel och nå fossilfria transporter. På kort sikt innebär det att Axfood kommer att använda mer diesel som innehåller 50 procent eller mer fossil diesel.

Axfood har justerat målet för fossilfria transporter. Tidigare var målet att nå fossilfria transporter 2020. Nu är målet att 2020 ha minskat egna utsläpp av växthusgaser med 75 procent och att resten av utsläppen ska klimatkompenseras.

I samband med att Axfood visade upp sin senaste investering, en ny lastbil från Volvo som kan köras på flytande biogas, förklarade Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, strategin för att nå en fordonsflotta som kan köra på fossilfria drivmedel.

Samhällspåverkan går före låga CO2-utsläpp

– Vi har kommit fram till att vi tycker att det är viktigare med samhällspåverkan än att vi själva har låga koldioxidutsläpp på kort sikt, säger Åsa Domeij och beskriver bakgrunden.

Axfood satsade mycket på HVO100 när det drivmedlet blev tillgängligt. Det var enkelt och praktiskt att använda HVO i den befintliga fordonsflottan men sedan började en allt större del av råvaran för HVO100 baseras på oljepalm.

Åsa Domeij förklarar att  Axfood sedan 2008 har fått mycket frågor från sina kunder om palmolja i maten.

– Vi har jobbat mycket med palmoljefrågan och till exempel köpt certifierad olja. Men palmolja har också fasats ut från många produkter eftersom våra kunder inte uppskattar palmolja. Vi säger dock okej till certifierad palmolja i mat, men inte okej till att använda råvara från palmoljeproduktion för att göra drivmedel, eftersom det leder till en stor ökad efterfrågan som i sin tur riskerar att öka skövlingen av regnskog. Axfood vill inte avbryta odlingen av oljepalm, men den ska odlas certifierad och inte användas till drivmedel, menar Åsa Domeij.

Tar längre tid

Axfood har i dag en strategi för att driva på utvecklingen av fordon och drivmedel med en bra hållbarhet och låg klimatpåverkan. Efter beslutet att utesluta drivmedel baserade på råvaror från palmoljetillverkningen kommer omställningen till en fossilfri transportlösning att ta längre tid. Istället för att byta drivmedel i befintliga fordon kommer bränslebytet att ske allt eftersom fordonsflottan förnyas.

Fordon för biogas

Axfood väljer att satsa på flera olika fordon och drivmedel för att sprida riskerna och för att få erfarenheter. Förutom fem nya fordon för flytande metangas, fyra från Volvo och ett från Scania, kommer Axfood att ta i drift fyra lastbilar för komprimerad biogas under hösten. Två av dessa mindre lastbilar kommer att köras i Stockholm.

Vi köper in fordon både från Volvo och från Scania. Det är bra att köpa från flera leverantörer när det finns flera att köpa ifrån. Det kan också vara bra att kunna jämföra och se om det finns några skillnader mellan leverantörerna, konstaterar Åsa Domeij.

Axfood köper även elfordon och elhybrider och har börjat med en elhybrid i Stockholm.

– Vi tror att de kommer att bli väldigt viktiga för transporter inne i städer där faktorer som tysthet är viktiga. Kanske går det att komma tidigare till butikerna med tystare fordon, säger Åsa Domeij.

ED95 i Linköping

Axfood satsar även på ED95 som drivmedel och har en första lastbil från Scania på plats i Linköping. Sekab levererar bränslet till lastbilen till följd av ett samarbete mellan Scania och Sekab.

Jag vill vara tydlig med att vi också tror väldigt mycket på etanolen från Lantmännen Agroetanol i Norrköping, säger Åsa Domeij.

Axfood kan även komma att börja använda ED95 för tyngre lastbilar för längre transporter. Scania är på gång att erbjuda en ny 13-litersmotor som är starkare och kan dra lastbilar med tyngre släp.

– Scania satsar på utveckling och både Lantmännen med fabriken i Norrköping och Sekab i Örnsköldsvik har en omfattande utvecklingsverksamhet. Det är tre aktörer som tror på etanolen och vill fortsätta utveckla fordon och bränsle i framtiden, säger Åsa Domeij.

RME ökar

RME är också ett biodrivmedel som ökar kraftigt för Axfood.

– Vi har använt RME tidigare. Användningen minskade när HVO tog över men nu har RME kommit tillbaka igen. Vi har 13 lastbilar som ställts om till RME i första skedet, säger Åsa Domeij.

24 av 140 lastbilar på förnybara drivmedel

Av de totalt 140 lastbilar som kör för Axfood använder 13 RME som drivmedel, nio använder biogas en tankas med ED95 och en är en elhybrid. De andra 116 lastbilarna går på ”vanlig” diesel som också innehåller upp till cirka 50 procent RME och HVO. Dessa 116 lastbilar gick tidigare på HVO100.

Vi vill vara med och driva utvecklingen mot att använda europeiska råvaror istället. Det här är ett strategiskt sätt att driva utvecklingen mot andra biodrivmedl, säger Åsa Domeij.

Provar oss fram

– Det är svårt att säga exakt hur fördelningen mellan fordonstyper och förnybara drivmedel kommer att se ut i framtiden. Vi gör nu en stor satsning på flytande och komprimerad gas. Men vi vet inte ännu hur tillgången på flytande biogas kommer att utvecklas eller hur bra de här bilarna funkar. Vi vill inte ta ställning till de olika alternativen utan vi vill prova oss fram. Sedan kommer politiken ha betydelse för vad vi kan satsa på och hur distributionsnäten byggs ut. Vi vill inte ställa alternativen till det fossila mot varandra. Vi vill över till fossilfritt så snart som möjligt, säger Åsa Domeij.

Politiken hindrar investeringar

Höginblandade biodrivmedel är skattebefriade till och med 2020. Det är endast två år till.

– Vi vågar investera i en lastbil för flytande biogas eller ED95. Men den korta framförhållningen hämmar investeringsmöjligheterna för drivmedelstillverkarna. De som ska investera i en produktionsanläggning behöver ha långsiktiga villkor. Jag är rätt säker på att om villkoren hade varit mer långsiktiga och stabila, hade vi haft större produktion av biodrivmedel i Sverige. Det är ganska många på marknaden som är intresserade av att investera i produktionsanläggningar, men som inte har vågat ta risken eftersom det är ett skakigt läge och investeringarna är så stora. Det påverkar även oss som drivmedelskunder, säger Åsa Domeij.

Krävs högre prioritet

– Lösningen på detta är helt enkelt att politiken måste bli mycket mer långsiktig. Det är också en hel del EU-frågor som kommer in. Jag ser det som att rikspolitikerna behöver driva dessa frågor ännu hårdare mot EU. Jag tycker inte dessa frågor prioriteras så högt som de borde, säger Åsa Domeij.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy