Alla ämnen
Skogsbränsle

Bergs säljer sina svenska sågverk till Vida

Bergs Timber har den 17 juni 2020 slutit avtal med Vida Aktiebolag om överlåtelse av Bergs svenska sågverksrörelse. Transaktionen omfattar sågverken i Orrefors, Vimmerby och Mörlunda och är avsedd att genomföras den 1 september 2020. All personal anställd vid respektive sågverk och i inköpsorganisationen för råvara kommer att erbjudas anställning hos Vida. Vida förvärvar även tillgångarna vid det redan avvecklade sågverket i Gransjö.

Peter Nilsson, CEO / Koncernchef
Peter Nilsson, CEO / Koncernchef Peter Nilsson, CEO / Koncernchef

Försäljningen utgör ett led i Bergs uttalade strategi att utveckla koncernens verksamhet mot mer förädlade segment. Genom avyttringen av den svenska sågverksrörelsen sker en betydande förändring av koncernstrukturen samtidigt som helt nya finansiella förutsättningar skapas för denna utveckling.

Köpeskillingen för verksamheten, inklusive berört rörelsekapital, beräknas uppgå till cirka 400 Mkr, varav 303 Mkr avser anläggningstillgångar. I anslutning till transaktionen förväntas ytterligare cirka 150 Mkr frigöras i rörelsekapital. Bergs kommer som en följd av överlåtelsen att redovisa ett realisationsresultat före skatt om cirka 100 Mkr.

Svenska sågverksrörelsen och dess anställda hamnar i goda händer

Den svenska sågverksrörelsen, inklusive den nyligen avvecklade verksamheten i Gransjö, representerar en årlig försäljning om cirka 1 100 Mkr och har under senaste fem åren uppvisat en EBITDA-marginal mellan 3-11 procent. Kvarvarande verksamhet kommer att ha en nettoomsättning om cirka 2 000 Mkr med en marginal som över tid varit högre och mer stabil än vad den svenska sågverksrörelsen uppvisat. Efter överlåtelsen kommer Bergs att bestå av träförädlingsverksamhet inom träskydd, hyvling, hus, fönster, dörrar, trädgårdsprodukter och pellets. Bergs bedriver därutöver sågverksrörelse i Lettland och Estland med en årlig produktion om cirka 350 000 kubikmeter samt hamn- och distributionsverksamhet i England.

Transaktionen, sammantagen med avvecklingen av övrigt rörelsekapital, innebär att Bergs finansiella nettolåneskuld, som vid utgången av första kvartalet 2020 uppgick till 695 Mkr, begränsas till cirka 150 Mkr, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad om cirka 15 procent.

– Affären med Vida innebär att vår svenska sågverksrörelse och dess anställda hamnar i goda händer. Samtidigt ges Bergs förutsättningar att utvecklas inom mer förädlade segment utöver den betydande verksamhet av detta slag som vi redan har i Lettland och i Sverige. Jag ser nu framför mig en spännande och utmanande process för att transformera Bergs till ett företag med andra och mer krävande finansiella mål än våra nuvarande, säger Peter Nilsson, Vd och koncernchef i Bergs.

Överlåtelsen är villkorad av att Vida erhåller godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy