Alla ämnen
Krönika

Betydelsen av definitioner

Betydelsen av definitioner
Sofia Backéus representerar Svenska Trädbränsleföreningen och arbetar som skogsbruksexpert hos LRF Skogsägarna.

Fotosyntesen är i full gång i skogen och bryr sig mycket lite om vad vi byråkrater pysslar med inne på våra kontor. Tur är väl kanske det. För oj vad mycket som händer nu, både i EU och här hemma i svensk politik, skriver Svenska Trädbränsleföreningens expert inom skogsskötsel och klimat, Sofia Backéus.

Vi har haft ett EU-val och resultatet gav en förflyttning åt höger och den konservativa sidan. För svenskt håll gick däremot resultatet åt andra hållet med en ökning för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Troligen kommer parlamentet bli mer splittrat och få svårare att ta beslut.

Jag personligen hoppas att bioekonomin kommer få en allt större roll i EUs framtida politik. Bioekonomin kan bidra både med klimatpositiva lösningar och ökad självförsörjning av material, livsmedel och energi inom unionen.

Jag hoppas också att skogens roll för att bekämpa klimatförändringar blir mer nyanserad och att fokus inte bara ligger på kolinlagring i stående skog och mark.

Naturrestaureringslagen

Naturrestaureringslagen är i skrivande stund fortsatt satt på paus i EUs beslutprocess och förslag om skogsövervakning blev inte heller beslutat innan EU-valet. Samtidigt pågår i Sverige implementeringen av flera olika lagstiftningar för fullt.

Avskogningsförordningen orsakar frustration runt om i EU och många har jobbat för att få till en framskjutning i tid och ändra nödvändiga regleringar. Frågan är bara om kommissionen hinner det innan årsskiftet när förordningen träder i kraft.

Ett direktiv som är extra viktigt för oss i Trädbränsleföreningen är implementeringen av det uppdaterade förnybartdirektivet. Direktivet säger att skogsbränsle till el och värme inte får tas från urskogar, gamla skogar och marker med hög biologisk mångfald.

Vad är en gammal skog?

I praktiken innebär det att definitioner och kriterier för det kommer införas i skogsvårdslagstiftningen. Det låter logiskt men som alltid är detaljerna centrala. För när det kommer till kritan så måste man ha en gräns för vilken ålder en gammal skog har. Och vilka andra kriterier behövs för att beskriva en gammal skog?

Vad är en urskog när man ska skriva in definitioner och kriterier i en förordningstext? Från vårt håll ser vi det som absolut nödvändigt att definitionerna och kriterierna är enkla att förstå och mäta. De får inte heller vara för breda så vi riskerar att överimplementera direktivet och därmed få områden i normalt brukad skog som vi inte kan ta skogsbränsle från.

Det finns en stor inhemsk och europeisk efterfrågan på mer skogsbränsle och då måste producenterna känna sig trygga med lagstiftningen. Just nu har både Skogsstyrelsen och Energimyndigheten regeringsuppdrag för införande av förnybartdirektivet.

Artskyddsutredning i startgroparna

Men det är inte det enda som händer just nu som spelar roll för skogsbränslen och skogsbruket. En ny skogsutredning har precis börjat arbeta och en artskyddsutredning är i startgroparna.

Miljömålsberedningen arbetar också med frågor som berör oss. Den utredningen ska undersöka hur vi kan nå våra åtaganden för LULUCF (kolsänkor i skog och mark) och biologisk mångfald. Till sist vill jag flagga för att bioekonomiutredningen har kommit på remiss.

Den har lämnat förslag på hur inhemsk biodrivmedelsproduktion kan öka och även ett förslag för svensk bioekonomistrategi. Ta chansen och tyck till i remissrundan!

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy