Alla ämnen
Fjärrvärme

Billerud vill leverera spillvärme till fjärrvärmenätet i Kalix

Billerud vill leverera spillvärme till fjärrvärmenätet i Kalix
Billerud vill leverera spillvärme till fjärrvärmenätet i Kalix. Foto: Elisabeth Gustavsson

Billerud har tillsammans med Solör Bioenergi Fjärrvärme skrivit under en gemensam avsiktsförklaring om att undersöka leverans av fjärrvärme från Karlsborgs bruk till Solörs fjärrvärmeanläggning i Kalix.

Hållbarhet är en grundpelare i Billeruds verksamhet och styr allt som görs, från materiallösningar till hur förpackningsmaterial produceras. Merparten av den energi som används i produktion genereras i massaprocessen där stora mängder restvärme frigörs. Detta överskott nyttjas huvudsakligen direkt i produktionen men förser också lokalsamhället med fjärrvärme. Billeruds produktionsanläggningar i Frövi, Skärblacka, Gruvön och Gävle levererar redan restvärme till fjärrvärme i respektive orter.

Outnyttjade resurser

– Vi kommer under hösten att undersöka möjligheterna till att leverera fjärrvärme till kommuninvånare i Kalix kommun. Vi har outnyttjade resurser i produktion som kan användas till leverans av fjärrvärme. Att vi då genom industriell symbios kan bidra till ett cirkulärt och mer hållbart samhälle är en viktig pusselbit i den nödvändiga omställningen, säger Mikael Nordqvist, fabrikschef.

550 fastigheter

Solör Bioenergi med sina biobaserade anläggningar på Myrskatevägen förser idag 550 fastigheter i Kalix med fjärrvärme. Detta täcker 80 procent av värmebehovet i Kalix tätort. Nya kunder ansluter sig årligen till nätet som är under ständig utbyggnad. För Solör Bioenergi skulle en realisering av avsiktsförklaringen innebära att cirka två tredjedelar av produktionen skulle ersättas med spillvärme, vilket därmed skulle minska behovet av skogsbränsle.

– För oss på Solör är kärnan i vår verksamhet hållbarhet och vi strävar efter att bli mer cirkulära i allt vi gör. Att ta tillvara på spillvärmen från Karlsborgs bruk och göra fjärrvärme av den skulle vara ett steg helt i rätt riktning, säger Johan Nåbo-Tunströmer, regionchef Solör Bioenergi Nordöst.

Arbete pågår nu med att se över möjligheterna och förutsättningarna för att realisera förslaget.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy