Annons Annons
Annons Annons

Mätningar visar: Träbaserad diesel minskar utsläpp av partiklar och kväveoxider

De senaste resultaten för användning av träbaserad UPM BioVerno-dieseln i ett test med arbetsmaskiner i Nordsjö hamn i Helsingfors bekräftar resultaten från tidigare tester: UPMs förnybara diesel minskar utsläppen.

Vid testet i Nordsjö med träbaserad diesel uppmättes utsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare. Jämfört med fossila referensbränslen var utsläppen av både kväveoxidutsläpp och luftburna partiklar omkring 10 procent mindre.

Testet i Nordsjö uppmätte närutsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare.

Testet i Nordsjö uppmätte närutsläpp i avgasen från en Volvo-hjullastare.

– I den genomförda mätningen var arbetsmaskinens genomsnittliga belastning låg. I tyngre körning, som producerar mer partiklar, skulle minskningen av partikelutsläpp vid användning av förnybar diesel sannolikt vara mer betydande, säger VTT:s Senior Advisor, Nils-Olof Nylund.

Varierande resultat

Resultaten från utsläppstesterna påverkas också mycket av vilken typ av motor som används samt motorns ålder.
– I tidigare motortester har vi uppnått utsläppsminskningar på 30-40 procent i närutsläpp, när UPM BioVerno jämförs med fossila bränslen. Under sin livscykel minskar vår förnybara diesel CO2-utsläppen med 80 procent, berättar Sari Mannonen, direktör för affärsområdet UPM Biofuels.

Goda resultat uppnåddes i Nordsjö hamn när VTT:s Hannu Vesala mätte närutsläpp från en Volvo hjullastares avgaser med användning av UPMs förnybara BioVerno-diesel.

Goda resultat uppnåddes i Nordsjö hamn när VTT:s Hannu Vesala mätte närutsläpp från en Volvo hjullastares avgaser med användning av UPMs förnybara BioVerno-diesel.

Testerna med träbaserad diesel från UPM genomfördes i slutet av 2018 i samarbete med Oy M. Rauanheimo AB och VTT som en del av BioSata-projektet. Målet för Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingfors stads byggtjänst Stara är en utsläppsfri stadstrafik. BioSata är en del av Smart & Clean-projektet, vars mål är världens mest attraktiva, utsläppsfria trafik i huvudstadsregionen.

Högklassiga, hållbart producerade biodrivmedel är ett kostnadseffektivt alternativ för att minska trafikutsläppen – användningen av dem kräver inga ändringar i bilarna eller arbetsmaskinerna. UPM Biofuels deltar i det fyraåriga projektet BioSata som koordineras av VTT och vars mål är att öka andelen biodrivmedel i förbränningsmotorer till minst 50 procent år 2017 och 70-90 procent år 2019 i Helsingforsregionen.

– Tester med arbetsmaskiner fortsätter under våren vid UPMs massabruk i Kaukas, Villmanstrand där även vårt bioraffinaderi som tillverkar UPM BioVerno finns. I linje med UPM:s löfte ”Beyond fossils” ersätter vi fossila råvaror med förnybara, träbaserade alternativ, säger Mannonen.

Vi använder oss av cookies. Läs mer