Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Fjärrstyrd och 5G-uppkopplad virkeslastare gör världspremiär

Världspremiären av en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare är ett viktigt steg mot fjärrstyrda fordon och säkrare timmerhantering. I veckan har de första skarpa testerna genomförts i  forskningsprojektet Remote Timber, ett samarbete mellan Mittuniversitetet, SCA, Volvo CE, Telia, Biometria och Skogforsk.

– Målet med forskningsprojektet är att undersöka hur ny teknik så som 5G kan möjliggöra att de hundratals virkesterminaler som finns runtom i Sverige kan bemannas med fjärrstyrd virkeslastare i framtiden. Testerna som gjorts under veckan har visat att tekniken fungerar, att det går att köra samt lasta och lossa timmer med fjärrstyrning, säger Mattias O´Nils, ledare för STC Forskningcenter, Mittuniversitetet.

Fjärrstyrning
Volvo CE har byggt om och utrustat en L180 höglyft med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt att fjärrstyra den på distans. Genom Telias 5G-teknik skickas all data utan fördröjning. Volvo CE har byggt om och utrustat en L180 höglyft med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt att fjärrstyra den på distans. Genom Telias 5G-teknik skickas all data utan fördröjning.

Demo i Torsboda

Under torsdagen 18 november nåddes en milstolpe då den fjärrstyrda virkeslastaren demonstrerades i skarpt läge på SCA:s virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Resultaten under testveckan har varit lyckade och visat att den nya tekniken kan möjliggöra fjärrstyrda terminaler, något som effektiviserar arbetet och ger förarna en säkrare och bättre arbetsmiljö utan maskinvibrationer, buller och ensamarbete.

– Det här är ett mycket bra projekt där vi får prova hur vi kan använda 5G-teknik för fjärrstyrning och möjligheten att arbeta uppkopplade på distans. Projektet ligger helt i linje med SCA:s ambition att vara med och driva på utvecklingen mot mer autonoma fordon och bättre förarstöd. Det är också en viktig del i att göra skogsbruket ännu mer hållbart. Med fjärrstyrda terminaler kan vi förbättra arbetsmiljön för förarna, öka tillgängligheten på terminalerna och effektivt nyttja våra maskiner, säger Magnus Bergman, chef för stab, teknik och digitalisering vid SCA Skog.

Utan fördröjning

Volvo CE har byggt om och utrustat en L180 höglyft med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt att fjärrstyra den på distans. Genom Telias 5G-teknik skickas all data utan fördröjning, vilket gör att föraren får samma upplevelse på distans som i själva maskinen. Det är helt avgörande för att kunna genomföra fjärrstyrningen med precision och på ett säkert sätt.

– Vi ser att fjärrstyrning ger stor framtida potential för våra kunder att förbättra sin verksamhet. I farliga miljöer kan operatören flyttas till en säker plats med bättre arbetsmiljöförhållanden. I fall där man bedriver verksamhet på flera olika platser kan en förare sköta flera terminaler samtidigt. Projektet ger oss en möjlighet att testa vår fjärrstyrningsplattform i en ny applikation med höga precisionskrav och lära oss hur systemet behöver utformas för att möta industrins behov, säger Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE.

Juridiska förutsättningar

I projektet kartläggs även aktuella lagar och regelverk i syfte att belysa de juridiska förutsättningarna för en kommersialisering. Och vid en eventuell kommersialisering av konceptet Remote Timber måste man förhålla sig till flera olika lagar och regelverk, främst arbetsmiljölagen, maskindirektivet och konventionen om vägtrafik, konstaterar Jan Johansson, forskare på Skogforsk.

– Arbetsmiljölagen och maskindirektivet ställer stora krav på rutiner och säkerhet för maskinen och dess system, men även för arbetsområdet i syfte att kontrollera vem eller vilka som befinner sig där. Det handlar främst om att undvika olyckor där människor kan komma till skada, säger Jan Johansson.

Bakom forskningsprojektet Remote Timber står Mittuniversitetet, SCA, Volvo Construction Equipment, Telia, Biometria och Skogforsk. Forskningsprojektet finansieras av de deltagande parterna och av VINNOVAs program för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

Korta svarstider

– Det här samarbetet är ett fint exempel på hur automatisering med den senaste tekniken kan bidra till effektivare och mer hållbara arbetssätt i skogsindustrin. En säker och robust digital infrastruktur är avgörande för det. Det är också helt avgörande med de unika tekniska egenskaper som 5G erbjuder, där extremt låga svarstider och hög kapacitet möjliggör omedelbar återkoppling mellan förare och maskin, vilket är en förutsättning för att kunna styra säkert på distans, berättar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telias företagsaffär.

Fjärrmätning

– Vår branschgemensamma plattform för fjärrmätning har snabbt digitaliserat den svenska virkesmätningen och skapat fantastiska möjligheter för AI-utveckling. På sikt ser vi samma möjligheter till en gemensam plattform även för fjärrlossning, där vi tillsammans kan bygga för att ytterligare stärka den svenska skogsnäringen”, säger Tanja Keisu, ansvarig för Biometria Labs.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy