Alla ämnen
Forskning & utveckling

Fortsatt satsning på forskning om nya användningsområden för tallolja

Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,8 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin.

Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse
Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse

– Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället, oavsett om vi befinner oss i hög- eller lågkonjunktur eller i en tid av pandemi och osäkerhet på marknaden. Det är den insikten vi bärs av när vi nu skjuter till ytterligare medel, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Ligninbaserade vattentäta beläggningar”, ett projekt som syftar till att utveckla material baserade på lignin och tallolja för ytbehandling av exempelvis träprodukter och textil.

– Lignin, en av vedens huvudbeståndsdelar, hanteras i enorma volymer dagligen inom pappers- och massaindustrin. Det finns stor potential att kunna ta ytterligare steg i värdekedjan och hitta nya användningsområden för lignin som kan ersätta dagens fossila alternativ. Exempel på sådana områden är lim, biodrivmedel, kolfiber samt i bygg- och konstruktionsmaterial. Man har kommit långt inom delar av dessa områden men det behövs långsiktighet och fortsatt flertalet satsningar för att i framtiden kunna nå ut i stora volymer kommersiellt, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra

Gran är det viktigaste trädslaget

Ett flertal skogligt inriktade projekt beviljades medel, bland annat rörande den svåra skadesituationen av barkborre.

– Gran är det viktigaste trädslaget för skogsbruket i södra Sverige. Därför är det viktigt att ta fram bästa möjliga kunskap om granbarkborreskadornas omfattning och utveckling, och hur de skall kunna begränsas framöver, säger Göran Örlander.

Ett projekt som beviljades medel var: ”Hur skall framtidens granbestånd vara beskaffade för att minska risken för angrepp av granbarkborre?” Målet med projektet är att fastställa vilka beståndstyper av gran som löper störst risk att angripas av granbarkborre och att uppskatta hur stora skador granbarkborre orsakar.

Läs mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy